Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino PGR

2017-07-06 15:26:46
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino – etap I

2017-06-21 11:54:18
przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych oraz innych produktów do autobusów, samochodów i sprzętu

2017-06-21 11:53:22
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego

2017-06-07 14:15:00
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa oświetlenia ulicznego Łupawa - Malczkowo

2017-05-30 11:39:59
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie

2017-05-11 09:34:12
przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie;

2017-05-11 09:32:52
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Żochowo-Łupawa etap II

2017-03-17 11:00:08
przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-02-09 12:20:20
przetarg nieograniczony na usługę transportu publicznego na terenie Gminy Potęgowo

2017-01-20 11:45:11