Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych oraz innych produktów do autobusów, samochodów i sprzętu

2017-12-21 13:00:59
przetarg nieograniczony na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo

2017-12-01 14:00:46
przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie

2017-11-23 10:29:08
przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo

2017-11-17 11:11:02
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy Zespole Szkół w Potęgowie oraz przy Przedszkolu w Potęgowie

2017-11-16 14:32:15
przetrag nieograniczony na usługęudzielenia kredytu długoterminowego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

2017-11-16 14:29:48
przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-wyrównawczych z terapii sensorycznej oraz rewalidacyjnych w Gminie Potęgowo w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”

2017-10-13 14:45:34
przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego zadania: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

2017-10-06 11:13:42
przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z języka angielskiego w Gminie Potęgowo w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”

2017-10-03 13:31:17
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino PGR

2017-08-29 10:52:03