Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie

2017-11-23 10:29:08
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

 

 

2017-11-17 11:11:59
przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo

2017-11-17 11:11:02
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy Zespole Szkół w Potęgowie oraz przy Przedszkolu w Potęgowie

2017-11-16 14:32:15
przetrag nieograniczony na usługęudzielenia kredytu długoterminowego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

2017-11-16 14:29:48
przetarg nieograniczony na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo

2017-10-20 13:22:50
przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego zadania: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

2017-10-06 11:13:42