Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
zapytanie ofertowe na usługę przewozu uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” z Szkoły Podstawowej w Łupawie, Szkoły Podstawowej w Potęgowie oraz Szkoły Podstawowej w Skórowie.

2017-10-13 14:43:06
Informacja z wyboru oferty na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potęgowo

2017-08-24 11:54:51
Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Potęgowie oraz Gimnazjum w Potęgowie w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Potęgowo”.

2017-06-07 15:01:30