Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 158/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Potęgowo do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

2017-09-19 14:28:29
Zarządzenie Nr 156/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2017-09-19 15:13:34
Zarządzenie Nr 154/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmitów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce Gminy Potęgowo

2017-09-18 16:01:05
Zarządzenie Nr 153/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok

2017-09-19 09:10:07
Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie ze sporządzonym Indywidualnym Planem Konsultacji w ramach realizacji uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo

2017-09-12 12:00:19
Zarządzenie Nr 150/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok

2017-09-19 09:04:14
Zarządzenie Nr 149/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych transportem gminnym

2017-09-12 11:58:16
Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej)

2017-09-12 11:55:45
Zarządzenie Nr 147/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 137/2017 w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji zadania Indywidualnego Planu Konsultacji w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo

2017-09-12 11:51:50
Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Potęgowo do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

2017-09-19 14:26:24