Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 198/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

2017-11-21 07:37:39
Zarządzenie Nr 196/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Potęgowo

2017-11-10 12:30:03
Zarządzenie Nr 193/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wstępnej analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Potęgowo na potrzeby projektu składanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-002/17 RPOWP

2017-11-09 08:16:09
Zarządzenie Nr 190/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 182/2017 z dnia 30.10.2017 r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

2017-11-09 08:19:46
Zarządzenie Nr 188/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Potęgowo do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

2017-11-09 08:12:53
Zarządzenie Nr 187/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

2017-11-09 08:38:23
Zarządzenie Nr 183/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie

2017-11-09 08:09:10
Zarządzenie nr 182/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 30.10.2017 r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018.

2017-11-09 08:03:25
Zarządzenie Nr 180/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok

2017-10-24 08:02:02
Zarządzenie Nr 179/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

2017-10-20 11:54:13