Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, , której przedmiotem jest: ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ochrony przeciwpowodziowej i odbudowie rowów melioracyjnych (szczegółowych) - budowa ziemnych zbiorników retencyjnych i odbudowa melioracji szczegółowych (rowy, przepusty) z odprowadzeniem nadmiaru wód do rzeki Rambówki na działkach o numerach ewidencyjnych 318/6, 318/8, 318/9, 3 I 8/1 O położonych w obrębie Malczkówko, gmina Potęgowo.

2017-11-03 13:01:14
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii SN, budowie kablowej linii SN oraz usunięciu kolizji w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 226/1,226/2,221/1, 227/15 położonych w obrębie Potęgowo, gmina Potęgowo.

2017-11-03 12:59:52
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku hydroforni i zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce o numerze ewidencyjnym 1/2 położonej w obrębie Węgierskie, gmina Potęgowo.

2017-10-11 07:53:54
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kv na działkach o numerze ewidencyjnym 236, 241/11, 241/12 położonych w obrębie Lupawa, gmina Potęgowo.

2017-10-04 09:31:13
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 229/5 na działkach 236, 229/3, 229/5 położonych w obrębie Lupawa, gmina Potęgowo.

2017-10-04 09:28:14
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórowo Stare na terenie Aglomeracji Potęgowo na działkach o numerze ewidencyjnym 45/5, 59,62/2, 79 położonych w obrębie Skórowo Stare, gmina Potęgowo.

2017-09-25 10:47:56
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pubJicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbkowo na terenie Aglomeracji Potęgowo na działkach o numerze ewidencyjnym 60/1, 61, 62/4 położonych w obrębie Grąbkowo, gmina Potęgowo.

2017-09-25 10:42:03
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzechcino na terenie Aglomeracji Potęgowo na działkach o numerze ewidencyjnym 5012, 5111, 52/1, 93 położonych w obrębie Rzechcino, gmina Potęgowo.

2017-09-25 10:23:31
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Głuszynie działka nr 40/1,zasilanego kablem z istniejącego słupa nr 105 linii napowietrznej nN zlokalizowanego na działce nr 22. Latarnie na słupach stalowych parkowych h=6m, lampy z sodowymi źródłami światła. Działka na której będzie lokalizowana inwestycja: 22 i 40/1 położona w obrębie Głuszyno, gmina Potęgowo.

2017-09-14 14:00:39
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 157 położonej w obrębie Łupawa, gmina Potęgowo.

2017-09-14 13:46:59