Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

2016-11-07 09:00:57
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2017”.

2016-11-02 09:34:13
Wójt Gminy Potęgowo nformuje, że w terminie do dnia 26 października 2016r. nie została zgłoszona żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu przez Stowarzyszenie Samorządowe Inicjatyw Lokalnych w Potęgowie na realizację zadania publicznego pt. „Aktywny, znaczy zdrowy”.

2016-10-28 11:50:47
Ogłoszenie Wójta Gminy Potęgowo informujące, że w dniu 17.10.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej

2016-10-18 14:27:06
Ogłoszenie - Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w dniu 10.02.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-02-17 09:56:52
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonianie zadań publicznych w 2016 r.

2016-01-27 12:07:39
WÓJT GMINY POTĘGOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2016

2015-11-30 09:25:03
ZMIANA ZAPISU W OGŁOSZENIU O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

2015-11-23 15:23:40
NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

2015-11-17 09:47:19
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

2015-11-13 14:45:54