Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2017-09-18 15:55:51
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2015-11-13 14:45:12
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

2015-11-13 14:45:54
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2017”.

2016-11-02 09:34:13
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2017-10-12 14:36:31
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

2016-11-29 10:08:57
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.11.2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

2017-01-03 14:33:48
NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

2016-12-15 14:39:30
NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

2015-11-17 09:47:19
Ogłoszenie Wójta Gminy Potęgowo informujące, że w dniu 17.10.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej

2016-10-18 14:27:06