Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo

2017-10-20 13:24:36
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

 

 

2017-09-19 15:01:28
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy Zespole Szkół w Potęgowie oraz przy Przedszkolu w Potęgowie

2017-10-19 13:47:49
przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego zadania: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

2017-10-06 11:13:42
przetarg nieograniczony na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo

2017-10-20 13:22:50
przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z języka angielskiego w Gminie Potęgowo w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”

2017-10-03 13:31:17
przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-wyrównawczych z terapii sensorycznej oraz rewalidacyjnych w Gminie Potęgowo w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”

2017-10-13 14:45:34
przetrag nieograniczony na usługęudzielenia kredytu długoterminowego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

2017-10-20 09:47:48