Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-20 13:24:36 Przetargi / przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-10-20 13:22:50 Przetargi / przetarg nieograniczony na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-10-20 12:19:14 2017 rok / Zarządzenie Nr 154/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce Gminy Potęgowo Martyna Kozak Edycja artykułu
2017-10-20 11:54:13 2017 rok / Zarządzenie Nr 179/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-10-20 11:52:05 2017 rok / Zarządzenie Nr 178/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-10-20 11:42:20 2017 rok / Zarządzenie Nr 176/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek Gminy Potęgowo do zaciągania zobowiązań z tytuł umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-10-20 11:34:01 2017 rok / Zarządzenie Nr 172/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-10-20 11:32:16 2017 rok / Zarządzenie Nr 170/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-10-20 11:30:29 2017 rok / Zarządzenie Nr 166/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości gminnej Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-10-20 11:24:02 2017 rok / Zarządzenie Nr 161/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie realizacji zadania Martyna Kozak Publikacja artykułu