Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-11 15:56:47 Planowanie i zagospodarowanie / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Potęgowo z dnia 11-12-2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów Głuszyno i Głuszynko, w gminie Potęgowo. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2017-12-08 12:24:18 Ochrona Środowiska / Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28-11-2017r w sprawie min.przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036 Rafał Trawiński Edycja artykułu
2017-12-08 12:19:09 Ochrona Środowiska / Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28-11-2017r w sprawie min.przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036 Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2017-12-07 13:07:48 2017 / Protokół XLV sesji Rady Gminy Potęgowo z 29.11.2017r. Aleksandra Domagała Edycja artykułu
2017-12-07 13:06:12 2017 / Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy Potęgowo 29.11.2017r. Aleksandra Domagała Edycja artykułu
2017-12-07 12:32:25 Zamówienia Publiczne / Zakup paliw płynnych do ciągników, samochodów i sprzętu Małgorzata Wekwert Publikacja artykułu
2017-12-06 14:34:06 2017 / Protokół XLV sesji Rady Gminy Potęgowo z 29.11.2017r. Aleksandra Domagała Edycja artykułu
2017-12-06 14:22:41 Zawiadomienia o terminach sesji / Informacja o terminie XLVII sesji Rady Gminy Potęgowo 15.12.2017r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2017-12-06 14:19:56 2017 / Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy Potęgowo 29.11.2017r. Aleksandra Domagała Edycja artykułu
2017-12-06 14:08:52 2017 / Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy Potęgowo 29.11.2017r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu