Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-20 15:22:34 Ochrona Środowiska / obwieszczenie i zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.4207.87.2017.KSZ z dnia 15.09.2017 Katarzyna Kozioł Publikacja artykułu
2017-09-20 14:31:47 Opinie / UCHWALA Nr 099/g255/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2017 r - w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu Wykonania budżetu Gminy Potęgowo za pierwsze półrocze 2017r. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2017-09-20 10:35:46 Inne zamówienia, zapytania ofertowe / zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z kreatywności oraz zorganizowania przeprowadzenia 3 spotkań podsumowujących działanie w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-09-20 10:33:53 Inne zamówienia, zapytania ofertowe / zapytanie ofertowe usługę przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli podnoszących ich kompetencje w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-09-20 09:51:12 Zamówienia Publiczne / Dostawa miału węglowego Małgorzata Wekwert Publikacja artykułu
2017-09-20 09:32:26 Przetargi / przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z języka angielskiego w Gminie Potęgowo w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-09-19 15:13:34 2017 rok / Zarządzenie Nr 156/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-09-19 15:01:28 Przetargi / przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-09-19 14:28:29 2017 rok / Zarządzenie Nr 158/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Potęgowo do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-09-19 14:26:24 2017 rok / Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Potęgowo do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-09-19 14:23:06 2017 rok / Zarządzenie Nr 131/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn.,,Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo" Martyna Kozak Edycja artykułu
2017-09-19 09:10:07 2017 rok / Zarządzenie Nr 153/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-09-19 09:04:14 2017 rok / Zarządzenie Nr 150/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-09-19 09:02:36 2017 rok / Zarządzenie Nr 143/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2017 rok Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-09-18 16:11:18 Przetargi / przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z języka angielskiego w Gminie Potęgowo w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-09-18 16:01:05 2017 rok / Zarządzenie Nr 154/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmitów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce Gminy Potęgowo Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-09-18 15:59:15 2017 rok / Zarządzenie Nr 131/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn.,,Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo" Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-09-18 15:55:51 Organizacje pozarządowe / INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo. Rafał Trawiński Edycja artykułu
2017-09-18 15:46:19 Organizacje pozarządowe / INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo. Rafał Trawiński Edycja artykułu
2017-09-18 15:34:28 Organizacje pozarządowe / INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2017-09-18 15:17:08 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH / Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK Rafał Trawiński Edycja artykułu
2017-09-18 15:15:21 PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE / ELWOZ Rafał Trawiński Edycja artykułu
2017-09-15 08:21:55 Przetargi / przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-09-14 14:00:39 Planowanie i zagospodarowanie / Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Głuszynie działka nr 40/1,zasilanego kablem z istniejącego słupa nr 105 linii napowietrznej nN zlokalizowanego na działce nr 22. Latarnie na słupach stalowych parkowych h=6m, lampy z sodowymi źródłami światła. Działka na której będzie lokalizowana inwestycja: 22 i 40/1 położona w obrębie Głuszyno, gmina Potęgowo. Rafał Trawiński Edycja artykułu
2017-09-14 13:58:56 Planowanie i zagospodarowanie / Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Głuszynie działka nr 40/1,zasilanego kablem z istniejącego słupa nr 105 linii napowietrznej nN zlokalizowanego na działce nr 22. Latarnie na słupach stalowych parkowych h=6m, lampy z sodowymi źródłami światła. Działka na której będzie lokalizowana inwestycja: 22 i 40/1 położona w obrębie Głuszyno, gmina Potęgowo. Rafał Trawiński Edycja artykułu
2017-09-14 13:55:20 Planowanie i zagospodarowanie / Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Głuszynie działka nr 40/1,zasilanego kablem z istniejącego słupa nr 105 linii napowietrznej nN zlokalizowanego na działce nr 22. Latarnie na słupach stalowych parkowych h=6m, lampy z sodowymi źródłami światła. Działka na której będzie lokalizowana inwestycja: 22 i 40/1 położona w obrębie Głuszyno, gmina Potęgowo. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2017-09-14 13:46:59 Planowanie i zagospodarowanie / Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 157 położonej w obrębie Łupawa, gmina Potęgowo. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2017-09-14 09:40:57 Przetargi / przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-wyrównawczych z terapii sensorycznej oraz rewalidacyjnych w Gminie Potęgowo w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-09-14 08:41:42 2017 / Protokół XLI sesji Rady Gminy Potęgowo z 31.08.2017r. Aleksandra Domagała Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników