Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-16 09:35:59 Spraw Społecznych / Protokół z 26.10.2017r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2017-11-16 09:34:44 Budżetowa / Protokół z 08.11.2017r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2017-11-16 09:33:23 Budżetowa / Protokół z 26.10.2017r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2017-11-16 09:28:13 Rewizyjna / Protokół kontroli z 8.11.2017r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2017-11-16 09:26:44 Rewizyjna / Protokół z 8.11.2017r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2017-11-16 09:25:02 Rewizyjna / Protokół z 26.10.2017r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2017-11-15 15:26:35 Budżet Gminy / Budżet na 2018 rok Martyna Kozak Publikacja artykułu
2017-11-15 15:20:40 2017 rok / Zarządzenie Nr 198/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Martyna Kozak Edycja artykułu
2017-11-15 12:40:54 Przetargi / przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2017-11-15 10:26:16 2017 rok / Zarządzenie Nr 198/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Martyna Kozak Publikacja artykułu