INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.11.2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo 

 

 

Potęgowo, dn. 02.01.2017r.

INFORMACJA

Wójta Gminy Potęgowo

z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.11.2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

 

Informacja o terminie konsultacji społecznych – Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 190/2016 z dnia 01.12.2016r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany Uchwały nr XXIX/221/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo – została wywieszona na tablicy ogłoszeń UG Potęgowo oraz zamieszczona na stronie internetowej UG Potęgowo oraz BIP w dniu 01.12.2016r.

Zgodnie z w/w Zarządzeniem, konsultacje były prowadzone w dniach 08.12. - 22.12.2016r.

Do dnia 23.12.2016r. nie wpłynęły żadne uwagi.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.11.2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo zostanie przedstawiony w niezmienionej formie Radnym Rady Gminy Potęgowo na najbliższej sesji, w celu jej podjęcia.

 

Załączniki

SKMBT_C22017010314170.pdf

Data: 2017-01-03 14:37:09 Rozmiar: 303.51k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 138
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Trawiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Trawiński
Czas wytworzenia: 2017-01-03 14:33:48
Czas publikacji: 2017-01-03 14:33:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak