Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017r. 

 

 

OS.524.2017                                                                                                                                                        Potęgowo, 01.02.2017r.

 

 

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

na wykonanie zadań publicznych w 2017r.

 

 

 

 

Komisja  Konkursowa, powołana w dniu 09 stycznia 2017r. Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Potęgowo sprawdziła i zaopiniowała 15 ofert złożonych w otwartym konkursie.  

 

Wójt Gminy Potęgowo, po zapoznaniu się z opinią komisji dokonał wyboru przyznając dotację następującym organizacjom pozarządowym w kwotach:

 

 

Numer oferty

 

Nazwa organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów”

Propagowanie wśród mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja wycieczek integracyjnych i krajoznawczych dla dzieci z Gminy Potęgowo

4 000 zł

 

2

 

Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA”

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

5 000 zł

3

Stowarzyszenie

Wiśta Wio i Przyjaciele        

 

Benefis Wiśta Wio! Z okazji 15-lecia działalności oraz wyjazd integracyjny dla aktualnych członków zespołu

4 000 zł

 

4

 

Stowarzyszenie sportowe

Grab - Grapice

 

Organizacja zawodów piłkarskich dla miejscowości Grapice i Gminy Potęgowo

23 000 zł

 

5

 

Klub sportowy

 „JUDO ŁUPAWA”

Organizacja zajęć sportowych w Judo

 

18 000 zł

6

Stowarzyszenie Sportowe Piłki Nożnej „Malczkowo – Łupawa”

Organizacja zawodów piłkarskich dla mieszkańców Malczkowa, Łupawy i gminy Potęgowo

26 000 zł

7

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

 

Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Potęgowo pn. Wioska Fantazji

5 000 zł

8

Uczniowski Klub Sportowy

„Feniks”

 

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, udział w turniejach dla dziewcząt i chłopców z Gminy Potęgowo, cykl szkoleniowy i udział w współzawodnictwie

5 000 zł

9

 

Klub Sportowy

 „KS POTĘGOWO”

 

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, udział w turniejach w ramach rozgrywek piłkarskich oraz cykl szkoleniowy

32 000 zł

10

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

 

Prowadzenie Banku Żywności w Gminie Potęgowo wraz z działaniami towarzyszącymi dla mieszkańców Gminy Potęgowo zakwalifikowanymi w Programie Pomocy Żywnościowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 roku jako forma integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współzawodnictwie

4 000 zł

 11

Stowarzyszenie Samorządowe Inicjatyw Lokalnych

 

W zdrowym ciele zdrowy duch

 

 0 zł

12

Stowarzyszenie Samorządowe Inicjatyw Lokalnych

 

Klub Seniora dla mieszkańców Gminy Potęgowo

 

9 000 zł

 

13

 

Towarzystwo Sportowe „Pomorze Potęgowo”

Organizacja zawodów piłkarskich dla mieszkańców Potęgowa i Gminy Potęgowo

25 000 zł

14

 

Uczniowski Klub Sportowy

 „Zefir”

 

Organizacja i udział młodzieży z publicznego gimnazjum w Potęgowie, społeczności lokalnej w turniejach, imprezach sportowo – rekreacyjnych, wyjazdach, zakup sprzętu sportowego i urządzeń do promocji klubu

5 000 zł

15

Uczniowski Klub Sportowy

„ORION”

 

Organizacja i udział dzieci ze szkoły podstawowej w Potęgowie w turniejach i zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie zajęć sportowych

5 000 zł

Razem

 

170 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

SKMBT_C22017020113241.pdf

Data: 2017-02-01 14:58:00 Rozmiar: 760.17k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 180
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Trawiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Trawiński
Czas wytworzenia: 2017-02-01 14:57:34
Czas publikacji: 2017-02-01 14:57:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak