Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w terminie do dnia 21 czerwca 2017r. nie została zgłoszona żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy "Dolina Łupawskich Megalitów" na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja wiejskiego dnia sportu i rekreacji dla społeczności lokalnej”. 

 

 

                                                                                                           Potęgowo, dn. 2017-06-26

 

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Potęgowo

 

 

Informuję, że w terminie do dnia 21 czerwca 2017r. nie została zgłoszona żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów” w Łupawie na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja wiejskiego dnia sportu i rekreacji dla społeczności lokalnej”.

Oferta ta została podana do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) w dniu 13 czerwca 2017r.

AB

 

 

                                                                                                                                                                                                                        ………………………..

 

 

Załączniki

Ogłoszenie po konsultacjach mały grant Megality

Data: 2017-06-27 09:35:45 Rozmiar: 1.06M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Trawiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Trawiński
Czas wytworzenia: 2017-06-27 09:31:44
Czas publikacji: 2017-06-28 09:55:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak