przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo 

 

 

 

 

przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

zalączniki do edycji

Częśc I:
zadanie 1: Budowa sieci instalacji ciepłowniczej w m. Potęgowo wraz z węzłami cieplnymi - etap II
PB W - Opis techniczny
Przedmiar robót
PZT-01
PZT-02
PZT-03
PZT-04
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9
rys.10
rys.11
rys.12
rys.13
rys.14
rys.15
rys.16
rys.17
rys.18
rys.19
rys.20
rys.21
rys.22
rys.23
rys.24
rys.25
rys.26
rys.27    
rys.28
STWiOR
załącznik równoważności (zadanie 1 i 3)

węzły cieplne:
opisy techniczne: GOK, GOPS, Przedszkole, Urząd Gminy, ul. Racławicka 1, ul. Racławicka 2, Racławicka 3, ul. Racławicka 4, ul. Racławicka 5, ul. Racławicka 6, ul. Racławicka 7, Racławicka 8, ul. Witosa 1, ul. Witosa 2, ul. Witosa 3, ul. Witosa 4, ul. Witosa 5, ul. Witosa 6, ul. Witosa 8
branża elektryczna: GOK: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; GOPS: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; Przedszkole: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; Urząd Gminy: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 1: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 2: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 3: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 4: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 5: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny;  ul. Racławicka 6: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis echniczny; ul. Racławicka 7: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 8: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny;
ul. Witosa 1: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny ; ul. Witosa 2: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 3: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 4: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 5: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 6: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 8: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny;
rysunki węzły: GOK: S-01, S-02, S-03; GOPS: S-01, S-02, S-03; Przedszkole: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; Urząd Gminy: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 1: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 2: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 3: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 4: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 5: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 6: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 7: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 8: S-01, S-02,  S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 1: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 2: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 3: S-01. S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 4: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 5: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 6: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 8: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05;
przedmiary robót: GOK, GOPS, Przedszkole, Urząd Gminy, ul. Racławicka 1, ul. Racławicka 2ul. Racławicka 3, ul. Racławicka 4, ul. Racławicka 5, ul. Racławicka 6, ul. Racławicka 7, ul. Racławicka 8, ul. Witosa 1, ul. Witosa 2, ul. Witosa 3, ul. Witosa 4, ul. Witosa 5, ul. Witosa 6, ul. Witosa 8, kotłowniaZS Potęgowo;
PBW węzeł kotłownia
załącznik równoważności (dotyczy także zadania 2)

zadanie 2: Budowa węzłw cieplnych (nie objętych wnioskiem o dofinansowanie):
węzeł ul. Darżyńska X2: E-01, E-02, S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, PBW, PBW IE, przedmiar robót aut. i el., przedmiar robór rem.inst.
PBW węzeł ZS Potęgowo

zadanie 3: budowa sieci ciepłowniczej przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu ciepła ze źródeł odnawialnych (biogazownia):
opis techniczny, przedmiar robót, PZT-01, PZT-02, PZT-03, PZT-04, PZT-05, SC-1, SC-2, SC-3, SC-4, SC-5, SC-6, SC-7, SC-8, SC-9, SC-11, SC-16, SC-17, SC-18, SC-19, SC-20, SC-21, SZ-10, SZ-12, SZ-13, SZ-14, SZ-15, STWiOR

pozwolenie z dnia 24.07.2013
pozwolenie z dnia 20.05.2016
pozwolenie z dnia 13.05.2016
zgłoszenie z dnia 26.10.2016
zgłoszenie z dnia 26.10.2016


Częśc II:
budowa źródła ciepła (biogazownia)
zadanie 1: wymiennikownia:
projekt budowlany: E-1, E-2, E-3, E-4, opis PB, PZT 01, S-01, S-02;
projekt wykonawczy: E-1, E-2, E-3, E-4, opis PW, PZT-01, T-01, T-02, T-03, T-04
przedmiar robót etap I
zadanie 2: kocioł grzewczy:
projekt budowlany:G-01 PB, PZT-01-PB, T-01PB, T-02PB, opis
projekt wykonawczy: E-01, E-02 schemat, G-01 PW, G-02 PW, PZT-01PW, T-01PW, T-02PW, T-03PW, opis
przedmiar robót etap II

tabela równoważności
pozwolenie z dnia 13.12.2016
zgłoszenie z dnia 25.10.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I ZAWIADOMIENIA:
wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 28.08.2017
Informacja o zebraniu Wykonawcow 06.09.2017
zmiana SIWZ z dnia 08.09.2017
zmieniony formularz ofertowy
ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu 08.09.2017
wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.09.2017
wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15.09.2017

Informacja z otwarcia ofert
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz o przystąpieniu do ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

 

Załączniki

PBWZ-Opis Techniczny.pdf

Data: 2017-08-10 13:31:35 Rozmiar: 2.88M Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - 2016.pdf

Data: 2017-08-10 13:32:36 Rozmiar: 478.64k Format: .pdf Pobierz

PZT-01.pdf

Data: 2017-08-10 13:33:13 Rozmiar: 940.5k Format: .pdf Pobierz

PZT-02.pdf

Data: 2017-08-10 13:33:43 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

PZT-03.pdf

Data: 2017-08-10 13:34:49 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

PZT-04.pdf

Data: 2017-08-10 13:35:20 Rozmiar: 1.76M Format: .pdf Pobierz

Rys.5.pdf

Data: 2017-08-10 13:36:02 Rozmiar: 109.5k Format: .pdf Pobierz

Rys.6.pdf

Data: 2017-08-10 13:36:30 Rozmiar: 132.51k Format: .pdf Pobierz

Rys.7.pdf

Data: 2017-08-10 13:36:53 Rozmiar: 136.24k Format: .pdf Pobierz

Rys.8.pdf

Data: 2017-08-10 13:37:16 Rozmiar: 120.77k Format: .pdf Pobierz

Rys.9.pdf

Data: 2017-08-10 13:37:41 Rozmiar: 122.36k Format: .pdf Pobierz

Rys.10.pdf

Data: 2017-08-10 13:38:05 Rozmiar: 121.38k Format: .pdf Pobierz

Rys.11.pdf

Data: 2017-08-10 13:38:28 Rozmiar: 116.55k Format: .pdf Pobierz

Rys.12.pdf

Data: 2017-08-10 13:38:51 Rozmiar: 117.72k Format: .pdf Pobierz

Rys.13.pdf

Data: 2017-08-10 13:39:15 Rozmiar: 112.23k Format: .pdf Pobierz

Rys.14.pdf

Data: 2017-08-10 13:39:43 Rozmiar: 150.26k Format: .pdf Pobierz

Rys.15.pdf

Data: 2017-08-10 13:40:06 Rozmiar: 167.25k Format: .pdf Pobierz

Rys.16.pdf

Data: 2017-08-10 13:40:31 Rozmiar: 159.28k Format: .pdf Pobierz

Rys.17.pdf

Data: 2017-08-10 13:40:55 Rozmiar: 108.91k Format: .pdf Pobierz

Rys.18.pdf

Data: 2017-08-10 13:41:21 Rozmiar: 127.2k Format: .pdf Pobierz

Rys.19.pdf

Data: 2017-08-10 13:41:47 Rozmiar: 379.4k Format: .pdf Pobierz

Rys.20.pdf

Data: 2017-08-10 13:42:13 Rozmiar: 496.58k Format: .pdf Pobierz

Rys.21.pdf

Data: 2017-08-10 13:42:38 Rozmiar: 403.96k Format: .pdf Pobierz

Rys.22.pdf

Data: 2017-08-10 13:43:06 Rozmiar: 817.34k Format: .pdf Pobierz

Rys.23.pdf

Data: 2017-08-10 13:43:32 Rozmiar: 184.29k Format: .pdf Pobierz

Rys.24.pdf

Data: 2017-08-10 13:43:58 Rozmiar: 213.28k Format: .pdf Pobierz

Rys.25.pdf

Data: 2017-08-10 13:44:21 Rozmiar: 179.79k Format: .pdf Pobierz

Rys.26.pdf

Data: 2017-08-10 13:44:58 Rozmiar: 253.85k Format: .pdf Pobierz

Rys.27.pdf

Data: 2017-08-10 13:45:24 Rozmiar: 154.43k Format: .pdf Pobierz

Rys.28.pdf

Data: 2017-08-10 13:46:00 Rozmiar: 180.21k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja Techniczna.pdf

Data: 2017-08-10 13:46:33 Rozmiar: 299.57k Format: .pdf Pobierz

Załącznik równoważności do projektów sieci cieplnej - zadanie II i z biogazowni.docx

Data: 2017-08-10 13:47:19 Rozmiar: 29.67k Format: .docx Pobierz

węzeł GOK.pdf

Data: 2017-08-11 14:03:39 Rozmiar: 6.05M Format: .pdf Pobierz

węzeł GOPS.pdf

Data: 2017-08-11 14:05:04 Rozmiar: 6.31M Format: .pdf Pobierz

węzeł Przedszkole.pdf

Data: 2017-08-11 14:06:15 Rozmiar: 6.37M Format: .pdf Pobierz

węzeł Urząd Gminy.pdf

Data: 2017-08-11 14:07:21 Rozmiar: 6.37M Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 1.pdf

Data: 2017-08-11 14:08:24 Rozmiar: 6.42M Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 2.pdf

Data: 2017-08-11 14:09:31 Rozmiar: 6.38M Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 3.pdf

Data: 2017-08-11 14:11:19 Rozmiar: 6.37M Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 4.pdf

Data: 2017-08-11 14:12:41 Rozmiar: 6.37M Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 5.pdf

Data: 2017-08-11 14:13:39 Rozmiar: 6.35M Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 6.pdf

Data: 2017-08-11 14:14:44 Rozmiar: 6.38M Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 7.pdf

Data: 2017-08-11 14:16:07 Rozmiar: 6.36M Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 8.pdf

Data: 2017-08-11 14:17:05 Rozmiar: 6.39M Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 1.pdf

Data: 2017-08-11 14:18:13 Rozmiar: 6.36M Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 2.pdf

Data: 2017-08-11 14:19:15 Rozmiar: 6.33M Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 3.pdf

Data: 2017-08-11 14:20:12 Rozmiar: 6.33M Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 4.pdf

Data: 2017-08-11 14:21:15 Rozmiar: 6.33M Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 5.pdf

Data: 2017-08-11 14:22:16 Rozmiar: 6.33M Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 6.pdf

Data: 2017-08-11 14:23:13 Rozmiar: 6.34M Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 8.pdf

Data: 2017-08-11 14:24:07 Rozmiar: 6.32M Format: .pdf Pobierz

E-1.pdf

Data: 2017-08-11 14:25:29 Rozmiar: 231.43k Format: .pdf Pobierz

E2.pdf

Data: 2017-08-11 14:26:00 Rozmiar: 437.5k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót GOK.pdf

Data: 2017-08-11 14:26:35 Rozmiar: 315.5k Format: .pdf Pobierz

specyfikacja - instalacje elektryczne wewnętrzne.pdf

Data: 2017-08-11 14:27:58 Rozmiar: 190.73k Format: .pdf Pobierz

węzeł GOK-IE.pdf

Data: 2017-08-11 14:28:58 Rozmiar: 2.88M Format: .pdf Pobierz

E-1 gops.pdf

Data: 2017-08-11 14:32:51 Rozmiar: 260.92k Format: .pdf Pobierz

E2gops.pdf

Data: 2017-08-11 14:33:23 Rozmiar: 470.11k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - GOPS.pdf

Data: 2017-08-11 14:34:17 Rozmiar: 317.53k Format: .pdf Pobierz

STWiOR gops.pdf

Data: 2017-08-11 14:35:06 Rozmiar: 190.98k Format: .pdf Pobierz

węzeł GOPS- IE.pdf

Data: 2017-08-11 14:36:07 Rozmiar: 2.83M Format: .pdf Pobierz

E-1 prz..pdf

Data: 2017-08-16 14:57:30 Rozmiar: 280.72k Format: .pdf Pobierz

E2 prz..pdf

Data: 2017-08-16 14:57:58 Rozmiar: 456.84k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Przedszkole.pdf

Data: 2017-08-16 14:58:32 Rozmiar: 318.14k Format: .pdf Pobierz

STWiOR prz..pdf

Data: 2017-08-16 14:59:07 Rozmiar: 190.52k Format: .pdf Pobierz

węzeł Przedszkole- IE.pdf

Data: 2017-08-16 14:59:45 Rozmiar: 2.79M Format: .pdf Pobierz

E-1 UG.pdf

Data: 2017-08-16 15:02:27 Rozmiar: 284.41k Format: .pdf Pobierz

E2 UG.pdf

Data: 2017-08-16 15:02:52 Rozmiar: 341.5k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Urząd Gminy.pdf

Data: 2017-08-16 15:03:19 Rozmiar: 516.89k Format: .pdf Pobierz

STWiOR UG.pdf

Data: 2017-08-16 15:04:28 Rozmiar: 227.17k Format: .pdf Pobierz

węzeł Urząd Gminy-IE.pdf

Data: 2017-08-16 15:05:02 Rozmiar: 3.85M Format: .pdf Pobierz

E-1 R1.pdf

Data: 2017-08-16 15:08:18 Rozmiar: 280.88k Format: .pdf Pobierz

E2 R1.pdf

Data: 2017-08-16 15:09:15 Rozmiar: 454.92k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Racławicka 1.pdf

Data: 2017-08-16 15:09:45 Rozmiar: 605.75k Format: .pdf Pobierz

STWiOR R1.pdf

Data: 2017-08-16 15:10:12 Rozmiar: 227.24k Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 1-IE.pdf

Data: 2017-08-16 15:11:00 Rozmiar: 3.82M Format: .pdf Pobierz

E-1 R2.pdf

Data: 2017-08-16 15:13:53 Rozmiar: 283.3k Format: .pdf Pobierz

E2 R2.pdf

Data: 2017-08-16 15:14:34 Rozmiar: 456.41k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Racławicka 2.pdf

Data: 2017-08-16 15:15:02 Rozmiar: 604.75k Format: .pdf Pobierz

STWiOR R2.pdf

Data: 2017-08-16 15:15:27 Rozmiar: 227.6k Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 2-IE.pdf

Data: 2017-08-16 15:16:04 Rozmiar: 3.84M Format: .pdf Pobierz

E-1 R3.pdf

Data: 2017-08-16 15:18:08 Rozmiar: 280.35k Format: .pdf Pobierz

E2 R3.pdf

Data: 2017-08-16 15:18:32 Rozmiar: 455.57k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Racławicka 3.pdf

Data: 2017-08-16 15:19:02 Rozmiar: 604.75k Format: .pdf Pobierz

STWiOR R3.pdf

Data: 2017-08-16 15:19:33 Rozmiar: 227.24k Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 3-IE.pdf

Data: 2017-08-16 15:20:02 Rozmiar: 3.83M Format: .pdf Pobierz

E-1 R4.pdf

Data: 2017-08-16 15:21:46 Rozmiar: 281.56k Format: .pdf Pobierz

E2 R4.pdf

Data: 2017-08-16 15:22:12 Rozmiar: 455.17k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Racławicka 4.pdf

Data: 2017-08-16 15:22:43 Rozmiar: 605.08k Format: .pdf Pobierz

STWiOR R4.pdf

Data: 2017-08-16 15:23:09 Rozmiar: 226.65k Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 4-IE.pdf

Data: 2017-08-16 15:23:42 Rozmiar: 3.64M Format: .pdf Pobierz

E-1 R5.pdf

Data: 2017-08-16 15:26:00 Rozmiar: 280.64k Format: .pdf Pobierz

E2 R5.pdf

Data: 2017-08-16 15:26:23 Rozmiar: 455.45k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Racławicka 5.pdf

Data: 2017-08-16 15:26:52 Rozmiar: 605.1k Format: .pdf Pobierz

STWiOR R5.pdf

Data: 2017-08-16 15:27:17 Rozmiar: 226.7k Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 5-IE.pdf

Data: 2017-08-16 15:27:54 Rozmiar: 3.64M Format: .pdf Pobierz

E-1 R6.pdf

Data: 2017-08-17 08:08:44 Rozmiar: 282.04k Format: .pdf Pobierz

E2 R6.pdf

Data: 2017-08-17 08:09:11 Rozmiar: 456.03k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Racławicka 6.pdf

Data: 2017-08-17 08:11:27 Rozmiar: 605.08k Format: .pdf Pobierz

STWiOR R6.pdf

Data: 2017-08-17 08:12:20 Rozmiar: 226.49k Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 6-IE.pdf

Data: 2017-08-17 08:13:35 Rozmiar: 3.64M Format: .pdf Pobierz

E-1 R7.pdf

Data: 2017-08-17 08:23:18 Rozmiar: 282.35k Format: .pdf Pobierz

E2 R7.pdf

Data: 2017-08-17 08:23:57 Rozmiar: 456.27k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Racławicka 7.pdf

Data: 2017-08-17 08:24:25 Rozmiar: 605.05k Format: .pdf Pobierz

STWiOR R7.pdf

Data: 2017-08-17 08:26:36 Rozmiar: 227.15k Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 7-IE.pdf

Data: 2017-08-17 08:27:22 Rozmiar: 3.64M Format: .pdf Pobierz

E-1 R8.pdf

Data: 2017-08-17 08:29:45 Rozmiar: 283.03k Format: .pdf Pobierz

E2 R8.pdf

Data: 2017-08-17 08:29:56 Rozmiar: 456.12k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Racławicka 8.pdf

Data: 2017-08-17 08:30:02 Rozmiar: 605.12k Format: .pdf Pobierz

STWiOR R8.pdf

Data: 2017-08-17 08:30:36 Rozmiar: 226.9k Format: .pdf Pobierz

węzeł Racławicka 8-IE.pdf

Data: 2017-08-17 08:31:08 Rozmiar: 3.56M Format: .pdf Pobierz

E-1 W1.pdf

Data: 2017-08-17 11:06:14 Rozmiar: 284.8k Format: .pdf Pobierz

E2 W1.pdf

Data: 2017-08-17 11:06:44 Rozmiar: 451.83k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Witosa 1.pdf

Data: 2017-08-17 11:07:15 Rozmiar: 604.97k Format: .pdf Pobierz

STWiOR W1.pdf

Data: 2017-08-17 11:07:45 Rozmiar: 227.65k Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 1-IE.pdf

Data: 2017-08-17 11:08:21 Rozmiar: 3.87M Format: .pdf Pobierz

E-1 W2.pdf

Data: 2017-08-17 11:14:34 Rozmiar: 287.29k Format: .pdf Pobierz

E2 W2.pdf

Data: 2017-08-17 11:15:11 Rozmiar: 455.09k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Witosa 2.pdf

Data: 2017-08-17 11:16:06 Rozmiar: 605.04k Format: .pdf Pobierz

STWiOR W2.pdf

Data: 2017-08-17 11:16:49 Rozmiar: 227.64k Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 2-IE.pdf

Data: 2017-08-17 11:19:13 Rozmiar: 3.87M Format: .pdf Pobierz

E-1 W3.pdf

Data: 2017-08-17 11:30:31 Rozmiar: 284.54k Format: .pdf Pobierz

E2 W3.pdf

Data: 2017-08-17 11:31:30 Rozmiar: 455.39k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Witosa 3.pdf

Data: 2017-08-17 11:32:52 Rozmiar: 605.01k Format: .pdf Pobierz

STWiOR W3.pdf

Data: 2017-08-17 11:33:52 Rozmiar: 227.37k Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 3-IE.pdf

Data: 2017-08-17 11:35:01 Rozmiar: 3.84M Format: .pdf Pobierz

E-1 W4.pdf

Data: 2017-08-17 11:37:41 Rozmiar: 285.61k Format: .pdf Pobierz

E2 W4.pdf

Data: 2017-08-17 11:38:27 Rozmiar: 454.98k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Witosa 4.pdf

Data: 2017-08-17 11:39:12 Rozmiar: 517.1k Format: .pdf Pobierz

STWiOR W4.pdf

Data: 2017-08-17 11:39:45 Rozmiar: 226.59k Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 4-IE.pdf

Data: 2017-08-17 11:41:23 Rozmiar: 3.87M Format: .pdf Pobierz

E-1 W5.pdf

Data: 2017-08-17 11:56:42 Rozmiar: 286.63k Format: .pdf Pobierz

E2 W5.pdf

Data: 2017-08-17 11:56:53 Rozmiar: 455.27k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Witosa 5.pdf

Data: 2017-08-17 11:57:37 Rozmiar: 605.85k Format: .pdf Pobierz

STWiOR W5.pdf

Data: 2017-08-17 11:59:20 Rozmiar: 226.94k Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 5-IE.pdf

Data: 2017-08-17 12:00:01 Rozmiar: 3.87M Format: .pdf Pobierz

E-1 W6.pdf

Data: 2017-08-17 12:02:19 Rozmiar: 284.19k Format: .pdf Pobierz

E2 W6.pdf

Data: 2017-08-17 12:02:48 Rozmiar: 455.32k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Witosa 6.pdf

Data: 2017-08-17 12:03:33 Rozmiar: 604.74k Format: .pdf Pobierz

STWiOR W6.pdf

Data: 2017-08-17 12:04:00 Rozmiar: 227.37k Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 6-IE.pdf

Data: 2017-08-17 12:04:33 Rozmiar: 3.88M Format: .pdf Pobierz

E-1 W8.pdf

Data: 2017-08-17 12:06:39 Rozmiar: 287.33k Format: .pdf Pobierz

E2 W8.pdf

Data: 2017-08-17 12:07:06 Rozmiar: 455.2k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót - Witosa 8.pdf

Data: 2017-08-17 12:07:34 Rozmiar: 604.5k Format: .pdf Pobierz

STWiOR W8.pdf

Data: 2017-08-17 12:08:31 Rozmiar: 227.52k Format: .pdf Pobierz

węzeł Witosa 8-IE.pdf

Data: 2017-08-17 12:09:13 Rozmiar: 3.86M Format: .pdf Pobierz

S-01.pdf

Data: 2017-08-17 12:12:12 Rozmiar: 155.87k Format: .pdf Pobierz

S-02.pdf

Data: 2017-08-17 12:12:39 Rozmiar: 157.24k Format: .pdf Pobierz

S-03.pdf

Data: 2017-08-17 12:13:08 Rozmiar: 166.19k Format: .pdf Pobierz

S-01 gops.pdf

Data: 2017-08-17 12:15:57 Rozmiar: 170k Format: .pdf Pobierz

S-02 gops.pdf

Data: 2017-08-17 12:16:41 Rozmiar: 191.43k Format: .pdf Pobierz

S-03 gops.pdf

Data: 2017-08-17 12:17:14 Rozmiar: 213.91k Format: .pdf Pobierz

S-01 prz.pdf

Data: 2017-08-17 12:23:56 Rozmiar: 197.58k Format: .pdf Pobierz

S-02 prz..pdf

Data: 2017-08-17 12:24:18 Rozmiar: 167.4k Format: .pdf Pobierz

S-03 prz..pdf

Data: 2017-08-17 12:24:44 Rozmiar: 183.41k Format: .pdf Pobierz

S-04 prz.pdf

Data: 2017-08-17 12:25:08 Rozmiar: 301.3k Format: .pdf Pobierz

S-05 prz.pdf

Data: 2017-08-17 12:25:33 Rozmiar: 263.88k Format: .pdf Pobierz

S-01 UG.pdf

Data: 2017-08-17 12:27:26 Rozmiar: 199.43k Format: .pdf Pobierz

S-02 UG.pdf

Data: 2017-08-17 12:27:52 Rozmiar: 223.89k Format: .pdf Pobierz

S-03 UG.pdf

Data: 2017-08-17 12:28:14 Rozmiar: 182.46k Format: .pdf Pobierz

S-04 UG.pdf

Data: 2017-08-17 12:28:39 Rozmiar: 300.01k Format: .pdf Pobierz

S-05 UG.pdf

Data: 2017-08-17 12:29:03 Rozmiar: 262.54k Format: .pdf Pobierz

S-01 R1.pdf

Data: 2017-08-17 12:31:28 Rozmiar: 198.74k Format: .pdf Pobierz

S-02 R1.pdf

Data: 2017-08-17 12:31:59 Rozmiar: 165.93k Format: .pdf Pobierz

S-03 R1.pdf

Data: 2017-08-17 12:32:26 Rozmiar: 188.9k Format: .pdf Pobierz

S-04 R1.pdf

Data: 2017-08-17 12:32:50 Rozmiar: 299.02k Format: .pdf Pobierz

S-05 R1.pdf

Data: 2017-08-17 12:33:11 Rozmiar: 261.69k Format: .pdf Pobierz

S-01 R2.pdf

Data: 2017-08-17 12:39:23 Rozmiar: 201.26k Format: .pdf Pobierz

S-02 R2.pdf

Data: 2017-08-17 12:41:37 Rozmiar: 167.22k Format: .pdf Pobierz

S-03 R2.pdf

Data: 2017-08-17 12:42:02 Rozmiar: 190.72k Format: .pdf Pobierz

S-04 R2.pdf

Data: 2017-08-17 12:42:25 Rozmiar: 302.73k Format: .pdf Pobierz

S-05 R2.pdf

Data: 2017-08-17 12:43:39 Rozmiar: 265.26k Format: .pdf Pobierz

S-01 R3.pdf

Data: 2017-08-17 12:51:36 Rozmiar: 197.56k Format: .pdf Pobierz

S-02 R3.pdf

Data: 2017-08-17 12:52:40 Rozmiar: 167.63k Format: .pdf Pobierz

S-03 R3.pdf

Data: 2017-08-17 12:53:44 Rozmiar: 189.38k Format: .pdf Pobierz

S-04 R3.pdf

Data: 2017-08-17 12:54:50 Rozmiar: 301.49k Format: .pdf Pobierz

S-05 R3.pdf

Data: 2017-08-17 12:56:04 Rozmiar: 263.85k Format: .pdf Pobierz

S-01 R4.pdf

Data: 2017-08-17 12:58:24 Rozmiar: 199.53k Format: .pdf Pobierz

S-02 R4.pdf

Data: 2017-08-17 12:59:12 Rozmiar: 165.29k Format: .pdf Pobierz

S-03 R4.pdf

Data: 2017-08-17 13:00:04 Rozmiar: 189.55k Format: .pdf Pobierz

S-04 R4.pdf

Data: 2017-08-17 13:00:28 Rozmiar: 301.45k Format: .pdf Pobierz

S-05 R4.pdf

Data: 2017-08-17 13:01:12 Rozmiar: 264.1k Format: .pdf Pobierz

S-01 R5.pdf

Data: 2017-08-17 13:04:07 Rozmiar: 199.88k Format: .pdf Pobierz

S-02 R5.pdf

Data: 2017-08-17 13:04:31 Rozmiar: 166.49k Format: .pdf Pobierz

S-03 R5.pdf

Data: 2017-08-17 13:05:42 Rozmiar: 189.53k Format: .pdf Pobierz

S-04 R5.pdf

Data: 2017-08-17 13:06:50 Rozmiar: 299.79k Format: .pdf Pobierz

S-05 R5.pdf

Data: 2017-08-17 13:07:20 Rozmiar: 262.42k Format: .pdf Pobierz

S-01 R6.pdf

Data: 2017-08-17 13:12:20 Rozmiar: 199.41k Format: .pdf Pobierz

S-02 R6.pdf

Data: 2017-08-17 13:13:00 Rozmiar: 167.09k Format: .pdf Pobierz

S-03 R6.pdf

Data: 2017-08-17 13:14:23 Rozmiar: 190.59k Format: .pdf Pobierz

S-04 R6.pdf

Data: 2017-08-17 13:14:51 Rozmiar: 302.58k Format: .pdf Pobierz

S-05 R6.pdf

Data: 2017-08-17 13:15:36 Rozmiar: 265.18k Format: .pdf Pobierz

S-01 R7.pdf

Data: 2017-08-17 13:17:44 Rozmiar: 199.65k Format: .pdf Pobierz

S-02 R7.pdf

Data: 2017-08-17 13:18:09 Rozmiar: 168.35k Format: .pdf Pobierz

S-03 R7.pdf

Data: 2017-08-17 13:18:57 Rozmiar: 190.26k Format: .pdf Pobierz

S-04 R7.pdf

Data: 2017-08-17 13:19:42 Rozmiar: 301.88k Format: .pdf Pobierz

S-05 R7.pdf

Data: 2017-08-17 13:21:20 Rozmiar: 264.73k Format: .pdf Pobierz

S-01 R8.pdf

Data: 2017-08-17 13:23:24 Rozmiar: 199.79k Format: .pdf Pobierz

S-02 R8.pdf

Data: 2017-08-17 13:24:03 Rozmiar: 168.78k Format: .pdf Pobierz

S-03 R8.pdf

Data: 2017-08-17 13:25:50 Rozmiar: 189.29k Format: .pdf Pobierz

S-04 R8.pdf

Data: 2017-08-17 13:31:24 Rozmiar: 300.17k Format: .pdf Pobierz

S-05 R8.pdf

Data: 2017-08-17 13:33:24 Rozmiar: 262.8k Format: .pdf Pobierz

S-01 W1.pdf

Data: 2017-08-17 13:36:37 Rozmiar: 201.68k Format: .pdf Pobierz

S-02 W1.pdf

Data: 2017-08-17 13:37:00 Rozmiar: 169.22k Format: .pdf Pobierz

S-03 W1.pdf

Data: 2017-08-17 13:37:22 Rozmiar: 189.19k Format: .pdf Pobierz

S-04 W1.pdf

Data: 2017-08-17 13:37:27 Rozmiar: 300.78k Format: .pdf Pobierz

S-05 W1.pdf

Data: 2017-08-17 13:37:34 Rozmiar: 264.06k Format: .pdf Pobierz

S-01 W2.pdf

Data: 2017-08-17 13:40:27 Rozmiar: 201.91k Format: .pdf Pobierz

S-02 W2.pdf

Data: 2017-08-17 13:40:32 Rozmiar: 169.38k Format: .pdf Pobierz

S-03 W2.pdf

Data: 2017-08-17 13:40:36 Rozmiar: 188.59k Format: .pdf Pobierz

S-04 W2.pdf

Data: 2017-08-17 13:40:42 Rozmiar: 301.33k Format: .pdf Pobierz

S-05 W2.pdf

Data: 2017-08-17 13:40:52 Rozmiar: 263.81k Format: .pdf Pobierz

S-01 W3.pdf

Data: 2017-08-17 13:44:29 Rozmiar: 198.78k Format: .pdf Pobierz

S-02 W3.pdf

Data: 2017-08-17 13:44:34 Rozmiar: 160.51k Format: .pdf Pobierz

S-03 W3.pdf

Data: 2017-08-17 13:44:38 Rozmiar: 189.45k Format: .pdf Pobierz

S-04 W3.pdf

Data: 2017-08-17 13:44:43 Rozmiar: 299.94k Format: .pdf Pobierz

S-05 W3.pdf

Data: 2017-08-17 13:44:51 Rozmiar: 262.67k Format: .pdf Pobierz

S-01 W5.pdf

Data: 2017-08-17 13:51:05 Rozmiar: 201.04k Format: .pdf Pobierz

S-02 W5.pdf

Data: 2017-08-17 13:51:10 Rozmiar: 164.03k Format: .pdf Pobierz

S-03 W5.pdf

Data: 2017-08-17 13:51:14 Rozmiar: 189.99k Format: .pdf Pobierz

S-04 W5.pdf

Data: 2017-08-17 13:51:18 Rozmiar: 299.85k Format: .pdf Pobierz

S-05 W5.pdf

Data: 2017-08-17 13:51:22 Rozmiar: 262.54k Format: .pdf Pobierz

S-01 W6.pdf

Data: 2017-08-17 13:54:41 Rozmiar: 199.05k Format: .pdf Pobierz

S-02 W6.pdf

Data: 2017-08-17 13:54:45 Rozmiar: 165.24k Format: .pdf Pobierz

S-03 W6.pdf

Data: 2017-08-17 13:54:49 Rozmiar: 189.61k Format: .pdf Pobierz

S-04 W6.pdf

Data: 2017-08-17 13:54:53 Rozmiar: 301.15k Format: .pdf Pobierz

S-05 W6.pdf

Data: 2017-08-17 13:54:58 Rozmiar: 263.7k Format: .pdf Pobierz

S-01 W8.pdf

Data: 2017-08-17 13:58:27 Rozmiar: 201.86k Format: .pdf Pobierz

S-02 W8.pdf

Data: 2017-08-17 13:58:30 Rozmiar: 166.54k Format: .pdf Pobierz

S-03 W8.pdf

Data: 2017-08-17 13:58:35 Rozmiar: 190.06k Format: .pdf Pobierz

S-04 W8.pdf

Data: 2017-08-17 13:58:42 Rozmiar: 299.79k Format: .pdf Pobierz

S-05 W8.pdf

Data: 2017-08-17 13:58:47 Rozmiar: 262.57k Format: .pdf Pobierz

PR-GOK.pdf

Data: 2017-08-17 14:02:00 Rozmiar: 175.17k Format: .pdf Pobierz

PR-GOPS.pdf

Data: 2017-08-17 14:02:24 Rozmiar: 229.43k Format: .pdf Pobierz

PR-kotłownia.pdf

Data: 2017-08-17 14:02:55 Rozmiar: 195.65k Format: .pdf Pobierz

PR-Przedszkole.pdf

Data: 2017-08-17 15:00:41 Rozmiar: 183.37k Format: .pdf Pobierz

PR-Urząd Gminy.pdf

Data: 2017-08-17 15:02:00 Rozmiar: 184.53k Format: .pdf Pobierz

PR-Racławicka 1.pdf

Data: 2017-08-17 15:03:41 Rozmiar: 195.74k Format: .pdf Pobierz

PR-Racławicka 2.pdf

Data: 2017-08-17 15:04:18 Rozmiar: 195.7k Format: .pdf Pobierz

PR-Racławicka 3.pdf

Data: 2017-08-17 15:05:39 Rozmiar: 195.7k Format: .pdf Pobierz

PR-Racławicka 4.pdf

Data: 2017-08-17 15:06:12 Rozmiar: 195.69k Format: .pdf Pobierz

PR-Racławicka 5.pdf

Data: 2017-08-17 15:06:40 Rozmiar: 195.7k Format: .pdf Pobierz

PR-Racławicka 6.pdf

Data: 2017-08-17 15:07:17 Rozmiar: 195.63k Format: .pdf Pobierz

PR-Racławicka 7.pdf

Data: 2017-08-17 15:07:47 Rozmiar: 195.54k Format: .pdf Pobierz

PR-Racławicka 8.pdf

Data: 2017-08-17 15:08:19 Rozmiar: 189.38k Format: .pdf Pobierz

PR-Witosa 1.pdf

Data: 2017-08-17 15:08:47 Rozmiar: 196k Format: .pdf Pobierz

PR-Witosa 2.pdf

Data: 2017-08-17 15:09:14 Rozmiar: 195.87k Format: .pdf Pobierz

PR-Witosa 3.pdf

Data: 2017-08-17 15:09:43 Rozmiar: 195.91k Format: .pdf Pobierz

PR-Witosa 4.pdf

Data: 2017-08-17 15:10:08 Rozmiar: 195.56k Format: .pdf Pobierz

PR-Witosa 5.pdf

Data: 2017-08-17 15:10:36 Rozmiar: 198.52k Format: .pdf Pobierz

PR-Witosa 6.pdf

Data: 2017-08-17 15:11:04 Rozmiar: 195.31k Format: .pdf Pobierz

PR-Witosa 8.pdf

Data: 2017-08-17 15:11:33 Rozmiar: 198.27k Format: .pdf Pobierz

PR-Szkoła.pdf

Data: 2017-08-17 15:17:37 Rozmiar: 209.93k Format: .pdf Pobierz

PBW-kotłownia.pdf

Data: 2017-08-18 09:25:55 Rozmiar: 7.95M Format: .pdf Pobierz

tabela równoważności węzły cieplne.docx

Data: 2017-08-18 09:27:03 Rozmiar: 37.58k Format: .docx Pobierz

E-01 D.pdf

Data: 2017-08-18 09:30:14 Rozmiar: 285.76k Format: .pdf Pobierz

E-02 D.pdf

Data: 2017-08-18 09:39:03 Rozmiar: 456.13k Format: .pdf Pobierz

S-01 D.pdf

Data: 2017-08-18 09:40:16 Rozmiar: 200.06k Format: .pdf Pobierz

S-02 D.pdf

Data: 2017-08-18 09:40:49 Rozmiar: 169.07k Format: .pdf Pobierz

S-03 D.pdf

Data: 2017-08-18 09:41:19 Rozmiar: 189.55k Format: .pdf Pobierz

S-04 D.pdf

Data: 2017-08-18 09:42:14 Rozmiar: 300.08k Format: .pdf Pobierz

S-05 D.pdf

Data: 2017-08-18 09:42:43 Rozmiar: 263.03k Format: .pdf Pobierz

PBW węzeł Darżyńska X2.pdf

Data: 2017-08-18 09:44:11 Rozmiar: 6.41M Format: .pdf Pobierz

PBW węzeł Darżyńska X2-IE.PDF

Data: 2017-08-18 09:45:17 Rozmiar: 4.26M Format: .pdf Pobierz

PR-Darżyńska X2 automatyka i elektryczne.pdf

Data: 2017-08-18 09:47:30 Rozmiar: 189.86k Format: .pdf Pobierz

PR-Darżyńska X2 rem. inst..pdf

Data: 2017-08-18 09:48:30 Rozmiar: 127.71k Format: .pdf Pobierz

PBW-Zespół Szkół.pdf

Data: 2017-08-18 10:43:16 Rozmiar: 8M Format: .pdf Pobierz

OPIS TECHNICZNY.pdf

Data: 2017-08-18 10:45:38 Rozmiar: 2.94M Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót.pdf

Data: 2017-08-18 10:46:11 Rozmiar: 171.39k Format: .pdf Pobierz

PZT-01 z3.pdf

Data: 2017-08-18 10:50:10 Rozmiar: 912.78k Format: .pdf Pobierz

PZT-02 z3.pdf

Data: 2017-08-18 10:50:50 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

PZT-03 z3.pdf

Data: 2017-08-18 10:51:19 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

PZT-04 z3.pdf

Data: 2017-08-18 10:51:51 Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

PZT-05 z3.pdf

Data: 2017-08-18 10:52:24 Rozmiar: 2.1M Format: .pdf Pobierz

SC-1.pdf

Data: 2017-08-18 10:55:12 Rozmiar: 137.54k Format: .pdf Pobierz

SC-2.pdf

Data: 2017-08-18 10:55:38 Rozmiar: 97.46k Format: .pdf Pobierz

SC-3.pdf

Data: 2017-08-18 10:56:01 Rozmiar: 107.51k Format: .pdf Pobierz

SC-4.pdf

Data: 2017-08-18 10:56:23 Rozmiar: 104.21k Format: .pdf Pobierz

SC-5.pdf

Data: 2017-08-18 10:56:49 Rozmiar: 104.73k Format: .pdf Pobierz

SC-6.pdf

Data: 2017-08-18 10:57:16 Rozmiar: 104.14k Format: .pdf Pobierz

SC-7.pdf

Data: 2017-08-18 10:57:40 Rozmiar: 106.55k Format: .pdf Pobierz

SC-8.pdf

Data: 2017-08-18 10:58:07 Rozmiar: 437.67k Format: .pdf Pobierz

SC-9.pdf

Data: 2017-08-18 10:58:31 Rozmiar: 438.28k Format: .pdf Pobierz

SC-11.pdf

Data: 2017-08-18 10:58:59 Rozmiar: 443.59k Format: .pdf Pobierz

SC-16.pdf

Data: 2017-08-18 10:59:24 Rozmiar: 141.18k Format: .pdf Pobierz

SC-17.pdf

Data: 2017-08-18 10:59:48 Rozmiar: 105.69k Format: .pdf Pobierz

SC-18.pdf

Data: 2017-08-18 11:00:15 Rozmiar: 160.44k Format: .pdf Pobierz

SC-19.pdf

Data: 2017-08-18 11:00:38 Rozmiar: 132.58k Format: .pdf Pobierz

SC-20.pdf

Data: 2017-08-18 11:01:14 Rozmiar: 129.44k Format: .pdf Pobierz

SC-21.pdf

Data: 2017-08-18 11:02:00 Rozmiar: 129.77k Format: .pdf Pobierz

SZ-10.pdf

Data: 2017-08-18 11:03:22 Rozmiar: 437.33k Format: .pdf Pobierz

SZ-12.pdf

Data: 2017-08-18 11:03:54 Rozmiar: 426.06k Format: .pdf Pobierz

SZ-13.pdf

Data: 2017-08-18 11:04:20 Rozmiar: 417.08k Format: .pdf Pobierz

SZ-14.pdf

Data: 2017-08-18 11:04:46 Rozmiar: 417.71k Format: .pdf Pobierz

SZ-15.pdf

Data: 2017-08-18 11:05:13 Rozmiar: 421.79k Format: .pdf Pobierz

STWiOR.pdf

Data: 2017-08-18 11:05:39 Rozmiar: 303.09k Format: .pdf Pobierz

E1 wym.pdf

Data: 2017-08-18 11:12:53 Rozmiar: 280.07k Format: .pdf Pobierz

E2 wym..pdf

Data: 2017-08-18 11:13:20 Rozmiar: 108.13k Format: .pdf Pobierz

E3 wym..pdf

Data: 2017-08-18 11:56:51 Rozmiar: 42.44k Format: .pdf Pobierz

E4 wym..pdf

Data: 2017-08-18 11:57:22 Rozmiar: 42.44k Format: .pdf Pobierz

OPIS-PB.pdf

Data: 2017-08-18 11:58:54 Rozmiar: 2.5M Format: .pdf Pobierz

PZT-01 wym..pdf

Data: 2017-08-18 11:59:32 Rozmiar: 356.26k Format: .pdf Pobierz

S-01 wym..pdf

Data: 2017-08-18 12:00:26 Rozmiar: 301.63k Format: .pdf Pobierz

S-02 wym..pdf

Data: 2017-08-18 12:00:59 Rozmiar: 191.29k Format: .pdf Pobierz

E1 pww.pdf

Data: 2017-08-18 12:21:52 Rozmiar: 280.7k Format: .pdf Pobierz

E2 pww.pdf

Data: 2017-08-18 12:22:14 Rozmiar: 108.13k Format: .pdf Pobierz

E3 pww.pdf

Data: 2017-08-18 12:22:34 Rozmiar: 42.44k Format: .pdf Pobierz

E4 pww.pdf

Data: 2017-08-18 12:22:54 Rozmiar: 42.44k Format: .pdf Pobierz

OPIS-PW.pdf

Data: 2017-08-18 12:24:15 Rozmiar: 2.48M Format: .pdf Pobierz

PZT-01 pw.pdf

Data: 2017-08-18 12:24:57 Rozmiar: 356.26k Format: .pdf Pobierz

T-01.pdf

Data: 2017-08-18 12:26:34 Rozmiar: 323.29k Format: .pdf Pobierz

T-02.pdf

Data: 2017-08-18 12:27:07 Rozmiar: 159.96k Format: .pdf Pobierz

T-03.pdf

Data: 2017-08-18 12:27:30 Rozmiar: 168.95k Format: .pdf Pobierz

T-04.pdf

Data: 2017-08-18 12:28:18 Rozmiar: 195.87k Format: .pdf Pobierz

PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

Data: 2017-08-18 12:30:15 Rozmiar: 290.69k Format: .pdf Pobierz

G-01_PB.pdf

Data: 2017-08-18 12:33:13 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

PZT-01-PB.pdf

Data: 2017-08-18 12:33:44 Rozmiar: 364.55k Format: .pdf Pobierz

T-01_PB.pdf

Data: 2017-08-18 12:35:46 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

T-02_PB.pdf

Data: 2017-08-18 12:37:03 Rozmiar: 169.75k Format: .pdf Pobierz

ŹRÓDŁO CIEPŁA DARŻYNO PB II ETAP.pdf

Data: 2017-08-18 12:37:57 Rozmiar: 4.61M Format: .pdf Pobierz

E-01 kocioł.pdf

Data: 2017-08-18 12:41:09 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

E-02 SCHEMAT.pdf

Data: 2017-08-18 12:41:40 Rozmiar: 100.17k Format: .pdf Pobierz

G-01_PW.pdf

Data: 2017-08-18 12:45:54 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

G-02_PW.pdf

Data: 2017-08-18 12:46:28 Rozmiar: 128.12k Format: .pdf Pobierz

PZT-01-PW.pdf

Data: 2017-08-18 12:47:17 Rozmiar: 364.28k Format: .pdf Pobierz

T-01_PW.pdf

Data: 2017-08-18 12:49:30 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

T-02_PW.pdf

Data: 2017-08-18 12:50:18 Rozmiar: 206.52k Format: .pdf Pobierz

T-03_PW.pdf

Data: 2017-08-18 12:51:15 Rozmiar: 169.16k Format: .pdf Pobierz

ŹRÓDŁO CIEPŁA DARŻYNO PW II ETAP.pdf

Data: 2017-08-18 12:52:25 Rozmiar: 3.27M Format: .pdf Pobierz

PRZEDMIAR ROBÓT II ETAP.pdf

Data: 2017-08-18 12:53:35 Rozmiar: 198.97k Format: .pdf Pobierz

pozwolenie GP 20.05.2016.pdf

Data: 2017-08-22 07:48:11 Rozmiar: 2.23M Format: .pdf Pobierz

pozwolenie GP 24.07.2013.pdf

Data: 2017-08-22 07:48:21 Rozmiar: 2.04M Format: .pdf Pobierz

pozwolenie NEW kocioł grz..pdf

Data: 2017-08-22 07:48:31 Rozmiar: 2.28M Format: .pdf Pobierz

pozwolenie Wojewoda GP 13.05.2016.pdf

Data: 2017-08-22 07:48:41 Rozmiar: 1.6M Format: .pdf Pobierz

zgłoszenie GP węzeł ZSZPotęgowo.pdf

Data: 2017-08-22 07:48:48 Rozmiar: 801.26k Format: .pdf Pobierz

zgłoszenie NEW wymiennikownia.pdf

Data: 2017-08-22 07:48:54 Rozmiar: 356.25k Format: .pdf Pobierz

zgłosznie GP węzeł kotłownia.pdf

Data: 2017-08-22 07:49:02 Rozmiar: 793.18k Format: .pdf Pobierz

ogłosz.o zam. - rob.bud..pdf

Data: 2017-08-23 10:38:19 Rozmiar: 9.29M Format: .pdf Pobierz

siwz - rob.bud..pdf

Data: 2017-08-23 10:40:00 Rozmiar: 25.43M Format: .pdf Pobierz

załączniki do edycji - rob.bud..odt

Data: 2017-08-23 10:53:34 Rozmiar: 43.56k Format: .odt Pobierz

tabela równoważności źródło ciepła cz.II.docx

Data: 2017-08-24 09:09:16 Rozmiar: 39.14k Format: .docx Pobierz

wyj.siwz 28.08..pdf

Data: 2017-08-29 10:48:57 Rozmiar: 313.22k Format: .pdf Pobierz

zebranie inf..pdf

Data: 2017-08-29 10:50:00 Rozmiar: 244.06k Format: .pdf Pobierz

zmiana siwz 08.09..pdf

Data: 2017-09-08 11:08:19 Rozmiar: 472.75k Format: .pdf Pobierz

ogłosz.o zm.ogł.rob.bud..pdf

Data: 2017-09-08 11:09:21 Rozmiar: 203.66k Format: .pdf Pobierz

formularz ofertowy zmieniony.odt

Data: 2017-09-08 11:45:22 Rozmiar: 27.39k Format: .odt Pobierz

wyj.siwz 11.09.2017.pdf

Data: 2017-09-11 15:50:43 Rozmiar: 5.1M Format: .pdf Pobierz

wyj.siwz III.pdf

Data: 2017-09-15 08:23:43 Rozmiar: 834.93k Format: .pdf Pobierz

inf.z otw.of. - ciepłociąg rob.bud..pdf

Data: 2017-09-19 15:02:13 Rozmiar: 602.8k Format: .pdf Pobierz

zaw.o wyb.of. - rob.bud.ciepłociąg int..pdf

Data: 2017-11-17 11:13:41 Rozmiar: 713.86k Format: .pdf Pobierz

zaw.o uniew.wyb.oferty.pdf

Data: 2018-01-11 08:02:04 Rozmiar: 867.2k Format: .pdf Pobierz

zaw.o pon.wyb.of. - ciepłociąg int..pdf

Data: 2018-02-14 12:14:31 Rozmiar: 1.83M Format: .pdf Pobierz