Wersja archiwalna

przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego zadania: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo 

 

 

przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego zadania: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki do edycji

Dokumentacja dotycząca nadzorowanej budowy:

Częśc I:
zadanie 1: Budowa sieci instalacji ciepłowniczej w m. Potęgowo wraz z węzłami cieplnymi - etap II
PB W - Opis techniczny
Przedmiar robót
PZT-01
PZT-02
PZT-03
PZT-04
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9
rys.10
rys.11
rys.12
rys.13
rys.14
rys.15
rys.16
rys.17
rys.18
rys.19
rys.20
rys.21
rys.22
rys.23
rys.24
rys.25
rys.26
rys.27    
rys.28
STWiOR
załącznik równoważności (zadanie 1 i 3)

węzły cieplne:
opisy techniczne: GOK, GOPS, Przedszkole, Urząd Gminy, ul. Racławicka 1, ul. Racławicka 2, Racławicka 3, ul. Racławicka 4, ul. Racławicka 5, ul. Racławicka 6, ul. Racławicka 7, Racławicka 8, ul. Witosa 1, ul. Witosa 2, ul. Witosa 3, ul. Witosa 4, ul. Witosa 5, ul. Witosa 6, ul. Witosa 8
branża elektryczna: GOK: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; GOPS: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; Przedszkole: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; Urząd Gminy: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 1: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 2: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 3: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 4: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 5: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny;  ul. Racławicka 6: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis echniczny; ul. Racławicka 7: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Racławicka 8: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny;
ul. Witosa 1: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny ; ul. Witosa 2: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 3: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 4: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 5: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 6: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny; ul. Witosa 8: E-1, E-2, przedmiar robót, STWiOR, opis techniczny;
rysunki węzły: GOK: S-01, S-02, S-03; GOPS: S-01, S-02, S-03; Przedszkole: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; Urząd Gminy: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 1: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 2: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 3: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 4: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 5: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 6: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 7: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Racławicka 8: S-01, S-02,  S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 1: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 2: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 3: S-01. S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 4: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 5: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 6: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05; ul. Witosa 8: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05;
przedmiary robót: GOK, GOPS, Przedszkole, Urząd Gminy, ul. Racławicka 1, ul. Racławicka 2ul. Racławicka 3, ul. Racławicka 4, ul. Racławicka 5, ul. Racławicka 6, ul. Racławicka 7, ul. Racławicka 8, ul. Witosa 1, ul. Witosa 2, ul. Witosa 3, ul. Witosa 4, ul. Witosa 5, ul. Witosa 6, ul. Witosa 8, kotłowniaZS Potęgowo;
PBW węzeł kotłownia
załącznik równoważności (dotyczy także zadania 2)

zadanie 2: Budowa węzłw cieplnych (nie objętych wnioskiem o dofinansowanie):
węzeł ul. Darżyńska X2: E-01, E-02, S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, PBW, PBW IE, przedmiar robót aut. i el., przedmiar robór rem.inst.
PBW węzeł ZS Potęgowo

zadanie 3: budowa sieci ciepłowniczej przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu ciepła ze źródeł odnawialnych (biogazownia):
opis techniczny, przedmiar robót, PZT-01, PZT-02, PZT-03, PZT-04, PZT-05, SC-1, SC-2, SC-3, SC-4, SC-5, SC-6, SC-7, SC-8, SC-9, SC-11, SC-16, SC-17, SC-18, SC-19, SC-20, SC-21, SZ-10, SZ-12, SZ-13, SZ-14, SZ-15, STWiOR

pozwolenie z dnia 24.07.2013
pozwolenie z dnia 20.05.2016
pozwolenie z dnia 13.05.2016
zgłoszenie z dnia 26.10.2016
zgłoszenie z dnia 26.10.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Załączniki

ogłosz.o zam. - nadzór.pdf

Data: 2017-08-23 10:44:00 Rozmiar: 5.63M Format: .pdf Pobierz

siwz - nadzór.pdf

Data: 2017-08-23 10:45:18 Rozmiar: 17.31M Format: .pdf Pobierz

załącznniki do edycji - nadzór.odt

Data: 2017-08-23 10:54:23 Rozmiar: 41.15k Format: .odt Pobierz

inf.z otw.of. - nadzów ciepłociąg.pdf

Data: 2017-09-06 08:48:11 Rozmiar: 328.86k Format: .pdf Pobierz

zaw.o wyb.of. - nadzór ciepłociąg.pdf

Data: 2017-10-06 11:14:30 Rozmiar: 492.9k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 194
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Kozioł
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kozioł
Czas wytworzenia: 2017-08-23 10:54:39
Czas publikacji: 2017-10-06 11:13:42
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-30