Wersja archiwalna

przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-wyrównawczych z terapii sensorycznej oraz rewalidacyjnych w Gminie Potęgowo w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” 

 

 

przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-wyrównawczych z terapii sensorycznej oraz rewalidacyjnych w Gminie Potęgowo w ramach projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki do edycji

ZMIANA SIWZ Z DNIA 05.09.2017
zmieniony formularz ofertowy
zmienione ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach 30 i 37

 

Załączniki

ogłoszenie - zajęcia 2017-2018.pdf

Data: 2017-09-01 14:04:06 Rozmiar: 20.12M Format: .pdf Pobierz

siwz - zajęcia 2017-2018.pdf

Data: 2017-09-01 14:06:42 Rozmiar: 31.29M Format: .pdf Pobierz

załączniki do edycji - zajęcia 2017-2018.odt

Data: 2017-09-01 14:08:42 Rozmiar: 152.47k Format: .odt Pobierz

zmiana siwz - zajęcia 2017-2018.pdf

Data: 2017-09-06 08:54:42 Rozmiar: 428.4k Format: .pdf Pobierz

formularz ofertowy po zmianach - zajęcia 2017-2018.odt

Data: 2017-09-06 08:56:15 Rozmiar: 140.9k Format: .odt Pobierz

ogł.o zm.ogł.zajęcia 2017-2018.pdf

Data: 2017-09-06 09:23:25 Rozmiar: 181.19k Format: .pdf Pobierz

inf.z otw.of. - zajęcia 2017-2018.pdf

Data: 2017-09-14 09:40:57 Rozmiar: 4.35M Format: .pdf Pobierz

zaw.o wyb.of. - zajęcia 2017-2018.pdf

Data: 2017-10-03 14:38:57 Rozmiar: 8.38M Format: .pdf Pobierz

uniew.post.zajęcia 2017-2018.pdf

Data: 2017-10-13 14:46:45 Rozmiar: 542.54k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 214
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Kozioł
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kozioł
Czas wytworzenia: 2017-10-03 14:40:29
Czas publikacji: 2017-10-13 14:45:34
Data przeniesienia do archiwum: 2017-10-31