Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Liczba odwiedzin : 32
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Kozak
Czas wytworzenia: 2017-09-12 11:44:15
Czas publikacji: 2017-09-12 11:44:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak