Zarządzenie Nr 147/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 137/2017 w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji zadania Indywidualnego Planu Konsultacji w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo 

 

 

Zarządzenie Nr 147/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r.  zmieniające zarządzenie nr 137/2017 w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji zadania Indywidualnego Planu Konsultacji w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo 

Liczba odwiedzin : 26
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Kozak
Czas wytworzenia: 2017-09-12 11:51:50
Czas publikacji: 2017-09-12 11:51:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak