Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej) 

 

 

Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 4 września 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej) 

Liczba odwiedzin : 26
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Kozak
Czas wytworzenia: 2017-09-12 11:55:45
Czas publikacji: 2017-09-12 11:55:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak