Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie ze sporządzonym Indywidualnym Planem Konsultacji w ramach realizacji uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo 

 

 

Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 11 września 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie ze sporządzonym Indywidualnym Planem Konsultacji w ramach realizacji uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo 

Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Kozak
Czas wytworzenia: 2017-09-12 12:00:19
Czas publikacji: 2017-09-12 12:00:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak