Wersja archiwalna

przetarg nieograniczony na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo 

 

 

przetarg nieograniczony na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki do edycji

wykaz nieruchomości

wykaz placówek oświatowych

wykaz koszy ulicznych

wykaz miejscowości

wykaz aptek

uchwała Nr XLI/293/2017

uchwała Nr XLI/294/2017

uchwała Nr XLII/318/2017

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Załączniki

ogłoszenie.pdf

Data: 2017-10-12 14:17:14 Rozmiar: 8.61M Format: .pdf Pobierz

siwz.pdf

Data: 2017-10-12 14:19:02 Rozmiar: 19.49M Format: .pdf Pobierz

załączniki do edycji.odt

Data: 2017-10-12 14:22:03 Rozmiar: 23.72k Format: .odt Pobierz

wYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYP.-POJ.SEGR..docx

Data: 2017-10-12 14:22:50 Rozmiar: 15.89k Format: .docx Pobierz

Załącznik - Wykaz placówek oświatowych.docx

Data: 2017-10-12 14:23:27 Rozmiar: 14.23k Format: .docx Pobierz

WYKAZ KOSZY ULICZNYCH.docx

Data: 2017-10-12 14:23:58 Rozmiar: 16.75k Format: .docx Pobierz

Załącznik - Wykaz miejscowości wraz z liczbą nieruchomości.docx

Data: 2017-10-12 14:24:26 Rozmiar: 14.46k Format: .docx Pobierz

Załącznik - Wykaz aptek do zaopatrzenia w pojemnik na przeterminowane leki.docx

Data: 2017-10-12 14:24:54 Rozmiar: 12.79k Format: .docx Pobierz

uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf

Data: 2017-10-12 14:25:49 Rozmiar: 1.73M Format: .pdf Pobierz

uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości.pdf

Data: 2017-10-12 14:26:35 Rozmiar: 3.44M Format: .pdf Pobierz

uchwała zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego zakresu świadczenia usług.pdf

Data: 2017-10-12 14:28:11 Rozmiar: 698.57k Format: .pdf Pobierz

informacja.pdf

Data: 2017-10-20 13:23:52 Rozmiar: 317.8k Format: .pdf Pobierz

zaw. o wyb.oferty - odbiór.pdf

Data: 2017-12-01 14:01:41 Rozmiar: 433k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Kozioł
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Kozioł
Czas wytworzenia: 2017-10-12 14:15:32
Czas publikacji: 2017-12-01 14:00:46
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-31