Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na ternie Gminy Potęgowo.

2015-06-24 15:15:50
Iinformacja Wójta Gminy Potęgowo

2015-06-11 13:17:05
Informacja o złożeniu oferty w trybie tzw. "małego grantu"

2015-03-16 16:15:24
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na ternie Gminy Potęgowo

2015-03-16 15:57:29
Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

2015-02-26 12:21:28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r.

2015-02-26 12:17:51
Ogłoszenie Wójta Gminy Potęgowo o przedłużeniu terminu

2015-02-05 15:11:24
Wójt Gminy Potęgowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2015

2015-01-22 08:01:42
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzonych konsultacji społecznych nad projektem "Programu wspólpracy Gminy Potegowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2015"

2015-01-22 07:59:19
Nabór do komisji konkursowej

2015-01-22 07:58:32