Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
II przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego zadania: Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 - ulica Szeroka - do drogi powiatowej nr 1179G - etap I

2018-10-10 08:39:24
II przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 - ulica Szeroka - do drogi powiatowej nr 1179G - etap I

2018-09-26 14:52:28
przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego zadania: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi powiatowej nr 1179G – etap I”

2018-09-06 14:43:16
II przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino – etap II

2018-08-31 14:09:33
przetarg nieograniczony na usługę dowozu i odwozu dzieci do Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Łupawie w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-17 11:51:56
II przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Potęgowo, działających w KSRG

2018-06-29 13:12:37
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Zachowanie dziedzctwa lokalnego poprzez zagospodarowanie parku w Skórowie

2018-06-27 09:21:34
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino - etap II

2018-06-11 12:49:33
przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Potęgowo, działających w KSRG

2018-05-24 10:21:16
przetarg nieograniczony na usługę: ubezpieczenie mienia i odpwiedzialności Zamawiającego

2018-05-15 11:17:55