Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
przetarg nieograniczony na usługe nadzoru inwestorskiego zadania pn.: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potęgowie

2018-05-09 12:05:27
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa targowiska "Mój rynek" wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy

2018-03-13 13:06:17
przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II - Łupawa

2018-02-22 13:43:42
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II - Łupawa

2018-02-19 15:11:34
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

 

 

2018-02-14 12:11:17
przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych oraz innych produktów do autobusów, samochodów i sprzętu

2017-12-21 13:00:59
przetarg nieograniczony na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo

2017-12-01 14:00:46
przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie

2017-11-23 10:29:08
przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo

2017-11-17 11:11:02
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy Zespole Szkół w Potęgowie oraz przy Przedszkolu w Potęgowie

2017-11-16 14:32:15