Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXX/223/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2017-2031

2017-07-26 14:40:23
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXX/223/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2017-2031

2017-04-06 15:24:06
Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXX/223/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2017-2031

2017-01-12 09:06:40
Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XVI/112/2015 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2016-2031

2016-11-29 13:08:30
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2017-2031

2016-11-17 14:47:31
Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XVI/112/2015 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2016-2031

2016-10-04 09:21:25
Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2016-2031

2016-01-07 12:47:25
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2016 - 2031

2015-11-18 15:15:03
Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 03 marca 2015r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Potęgowo z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2015-2031

2015-04-07 07:28:22
Projekt na 2015 rok - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Potęgowo na lata 2014 - 2031

2014-12-04 15:27:27