Karty usług i formularze 

 

Pod zamieszczonymi poniżej odnośnikami znajdziesz procedury oraz formularze do załatwienia spraw w Urzędzie.

 

Procedury i formularze elektroniczne udostępnione na e-PUAP

Elektroniczny punkt kontaktowy

1. Działalność gospodarcza - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

2, Procedury załatwiania spraw i fomularze związane z działalnością gospodarczą

3. Tabela kodów PKD Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej 2007

Sprawy obywatelskie

1. Obowiązek meldunkowy (zameldowanie, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę)

2. Dowody osobiste (wydanie dowodu osobistego)   

3. Rejestracja stanu cywilnego (akt urodzenia, akt zgonu, zawieranie małżeństw i akt małżeństwa)

 


Liczba odwiedzin : 1375
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Ireneusz Jasiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2011-07-28 15:13:30
Czas publikacji: 2018-01-10 09:54:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak