Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Grażyna Bartos
dyrektor Zespołu Szkół w Potęgowie  
 (524.4 KB) oświadczenie2
2. Jolanta Gromowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Skórowie  (565.6 KB) korekta
3. Bogusław Cyrny dyrektor Zespołu Szkół w Łupawie  (538 KB)   
4. Agnieszka Kielas dyrektor Przedszkola w Potęgowie (344 KB) korekta
5. Joanna Basiak dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie (527 KB)  
6. Maria Ksel dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie (530.9 KB)  
7. Wojciech Rębacz
dyrektor Zakładu Usług Publicznych ZB. w Potęgowie (564.5 KB korekta
8. Iwona Gierke kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie (502 KB)  
9. Anna Basarab pracownik GOPS-upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych (538.6 KB)  
10. Dorota Malek pracownik GOPS-upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych (521.2 KB  
11. Wioletta Maniak pracownik GOPS-upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych (532 KB)  
12. Elwira Szewczyk po. dyrektor Zakładu Usług Publicznych ZB. w Potęgowie (507.6 KB)  korekta
 13.  Leszek Domaszk  po. dyrektor Zespołu Szkół w Potęgowie  oświadczenie  
         
 


Liczba odwiedzin : 2630
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Kozak
Czas wytworzenia: 2014-01-09 11:02:05
Czas publikacji: 2014-10-23 09:51:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak