Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

​ 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do Urzędu.

 W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Potęgowo dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 Adres skrytki Urzędu Gminy Potęgowo zainstalowanej na e-PUAP:   /83vb8xb7mi/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Potęgowo

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 • Akceptowalne formaty załączników to: 
 1. DOC, RTF, ODT,
 2. XLS, ODS,
 3. CSV,
 4. TXT,
 5. GIF, TIF, BMP, JPG,
 6. PDF,
 7. ZIP, RAR, TAR.
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/

 


Liczba odwiedzin : 869
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Ireneusz Jasiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Jasiński
Czas wytworzenia: 2010-04-21 11:22:39
Czas publikacji: 2010-04-21 11:22:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak