Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 9.00-13.00.

2018-05-07 11:55:53
Spotkanie w Gdańsku w sprawie Funduszy Inicjatyw Obywatelskich 2018r

2018-03-08 12:34:14
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15-02-2018r w sprawie, iż do dnia 14-02-2018r nie została zgłoszona żadna uwaga dot. oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Wiśta Wio i Przyjaciele".

2018-02-15 14:59:31
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018r.

2018-02-14 08:54:04
ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY POTĘGOWO z dnia 08 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 214/2017 z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018r.

2018-02-08 15:10:24
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z dnia 6-02-2018r w sprawie wpłynięcia oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 6r. poz. 1817 z pózn. zm.) na wykonanie zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn: "Animacje kulturalne mieszkańców Gminy Potęgowo podczas obchodów Dni Gminy Potęgowo 2018"

2018-02-06 12:19:46
Informacja o szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 1-02-2018 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Potęgowo

2018-01-30 09:00:27
Informacja w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Potęgowo w 2018 r.

2018-01-26 09:03:49
Informacja Wójta Gminy Potęgowo dotycząca oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2018-01-12 11:49:51
Informacja Wójta Gminy Potęgowo o wpłynięciu do urzędu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-01-03 10:53:36