Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Potęgowo Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok”

2018-11-19 15:24:57
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2018-10-30 10:44:15
Zarządzenie nr 173/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 25.10.208r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2019.

2018-10-25 15:26:20
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2018-10-05 11:16:04
Informacja - Wójt Gminy Potęgowo informuje, iż w terminie do dnia 28.08.2018r nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu przez Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe aleja Jana Pawła II 9, 81-345 Gdynia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r, poz. 1365) na wykonanie zadania z zakresu ratownictwa wodnego na obszarze gminy w 2018r. Oferta ta zgodnie z art. w/w ustawy została podana do publicznej wiadomości w dniu 21.08.2018r

2018-08-29 14:04:47
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z dnia 21 sierpnia 2018r w sprawie wpłynięcia oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1365) na wykonanie zadania z zakresu ratownictwa wodnego na obszarze gminy w 2018r.

2018-08-21 15:31:46
Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 9.00-13.00.

2018-05-07 11:55:53
Spotkanie w Gdańsku w sprawie Funduszy Inicjatyw Obywatelskich 2018r

2018-03-08 12:34:14
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15-02-2018r w sprawie, iż do dnia 14-02-2018r nie została zgłoszona żadna uwaga dot. oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Wiśta Wio i Przyjaciele".

2018-02-15 14:59:31
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018r.

2018-02-14 08:54:04