Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019r.

2019-02-13 15:21:19
INFORMACJA - Wójt Gminy Potęgowo informuje, iż w dniu 17 stycznia 2019r. do tutejszego urzędu wpłynęła oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na wykonanie zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn: "Stowarzyszenie Seniorów Potęgowo"

INFORMACJA - Wójt Gminy Potęgowo informuje, iż w terminie do dnia 28.01.2019r nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu przez Stowarzyszenie Seniorów Potęgowo w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r, poz. 1365) . Oferta ta zgodnie z art. w/w ustawy została podana do publicznej wiadomości w dniu 18.01.2019r.

2019-01-30 10:50:00
INFORMACJA - Wójt Gminy Potęgowo informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019r. do tutejszego urzędu wpłynęła oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej pn:" Organizacja Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego"

INFORMACJA - Wójt Gminy Potęgowo informuje, iż w terminie do dnia 24.01.2019r nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu przez Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" Łupawa pn: "Organizacja Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r, poz. 1365) . Oferta ta zgodnie z art. w/w ustawy została podana do publicznej wiadomości w dniu 17.01.2019r.

2019-01-28 10:27:05
INFORMACJA - Wójt Gminy Potęgowo informuje, iż w dniu 10 stycznia 2019r. do tutejszego urzędu wpłynęła oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z pózn. zm.) na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn: „Potęga Football Cup" - Organizacja cyklu halowych turniejów piłkarskich dla dzieci i dorosłych promujących rywalizację sportową oraz gminę Potęgowo.

Wójt Gminy Potęgowo informuje, iż w terminie do dnia 18.01.2019r. nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu  przez Klub Sportowy  „KS  POTĘGOWO” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1365)  na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta ta zgodnie z art. w/w ustawy została podana do publicznej wiadomości w dniu 10.01.2019r.

2019-01-22 10:10:00
INFORMACJA - Wójt Gminy Potęgowo informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019r. do tutejszego urzędu wpłynęła oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej pn:" Organizacja zawodów piłkarskich mieszkańców Potęgowo i gminy Potęgowo."

2019-01-16 12:36:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Potęgowo o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2019

2018-12-28 10:47:52
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Potęgowo Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok”

2018-11-19 15:24:57
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2018-10-30 10:44:15
Zarządzenie nr 173/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 25.10.208r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2019.

2018-10-25 15:26:20
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2018-10-05 11:16:04