Komunikat z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyborów ławników na lata 2016-2019 

 

 

Komunikat z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyborów ławników na lata 2016-2019

Wzory dokumentów niezbędnych do zgłaszania kandydata na ławnika:

1) wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (148.1 KB)  

2) wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe:

3) wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej:

4) wzór oświadczenia dotyczącego praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika:  

5)  wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika: (77.8 KB) 

6)  wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika: 

7) Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 820
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2015-05-29 10:23:29
Czas publikacji: 2015-05-29 16:31:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak