Dostęp do informacji publicznej 

 

​ 

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Potęgowo, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) są udostępnione na wniosek zainteresowanego.

W celu uzyskania informacji publicznej znajdującej się w UG  można skorzystać z wzoru wniosku. (35.5 KB)

Nie jest wymagany pisemny wniosek w przypadku informacji publicznej, która może być udostępniona niezwłocznie.

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać na adres Urzędu Gminy Potęgowo.

 


Liczba odwiedzin : 3661
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Ireneusz Jasiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Jasiński
Czas wytworzenia: 2010-04-21 13:51:44
Czas publikacji: 2010-04-21 13:51:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak