Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 132/2013 z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia do ewidencji księgowej udziału wynoszącego 604/1000 w działce nr 41/6 położonej w obrębie geodezyjnym Potęgowo

 
2014-03-27 11:29:37
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 131/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą Uchwałą Nr XXVII/200/2012 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2013-2031

 
2014-01-22 09:40:47
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 128/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2013 rok

 
2014-01-22 09:03:06
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 130/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Potęgowo

 
2014-01-09 10:31:29
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 129/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2014r.

 
2014-01-09 09:46:20
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 127/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji księgowej budynków mieszkalnych. budynku gospodarczego oraz garażu

 
2014-01-09 09:36:38
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 126/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2013 rok

 
2014-01-09 09:33:24
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 125/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2013 rok

 
2014-01-09 09:16:55
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 124/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Potęgowo w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 
2013-12-19 08:17:36
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 121/2013 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2013 rok

 
2013-12-18 14:55:05