Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWALA Nr 104/g255/K/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 pazdziernika 2017 r - w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Potęgowo kredytu w kwocie 2.790.000zł

2017-10-10 11:46:42
UCHWALA Nr 099/g255/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2017 r - w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu Wykonania budżetu Gminy Potęgowo za pierwsze półrocze 2017r.

2017-09-20 14:31:47
Uchwała Nr 034/g255/R/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2016rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

2017-04-19 10:23:28
Uchwała Nr 012/g255/D/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie o: mozliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Potęgowo na 2017 rok, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Potęgowo na lata: 2017-2031 wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiazań..

2017-01-19 12:14:06
Uchwała Nr 156/g255/F/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletnie prognozie fiannsowej Gminy Potęgowo na lata 2017-2031.

2016-12-23 10:33:24
Uchwała Nr 157/g255/F/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Potęgowo na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

2016-12-23 10:29:32
Uchwała Nr 108/g255/B/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 wrześniia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykoniania budżetu Gminy Potęgowo za pierwsze półrocze 2016r.

2016-09-14 13:34:51
Uchwała Nr 040/g255/R/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykoniania budżetu Gminy Potęgowo za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

2016-04-21 11:33:12
Uchwała Nr 232/g255/P/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Potęgowo na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

2016-01-07 12:52:29
Uchwała Nr 231/g255/F/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Potęgowo na lata 2016-2031

2016-01-07 12:49:57