Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 190/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2012 rok

 
2013-01-14 09:00:59
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 189/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasy pracy na 2013 rok

 
2013-01-14 08:51:02
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 188/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2012 rok

 
2013-01-14 08:48:37
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 187/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji.

 
2012-12-20 09:05:45
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 186/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego

 
2012-12-20 09:02:54
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 185/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
2012-12-20 08:59:14
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 184/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi zakładu budżetowego - Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie.

 
2012-12-20 08:49:28
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 183/2012 z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2012 rok

 
2012-12-11 09:08:31
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 182/2012 z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż nieruchomości gminnych.

 
2012-12-11 09:04:03
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 181/2012 z dnia 03 grudnia 2012r. zmieniające zarządzenie Nr 8/08 w sprawie norm zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego i pojazdów samochodowych eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Potęgowo

 
2012-12-11 08:50:55