Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
zapytanie ofertowe na usługę nadzoru inwestorskiego zadania: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Potęgowo

2019-01-15 08:45:33
Zapytanie ofertowe dot realizacji projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2018-01-10 10:57:23
Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Potęgowie oraz Gimnazjum w Potęgowie w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Potęgowo”.

2017-06-07 15:01:30
Informacja z wyboru oferty na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potęgowo

2017-08-24 11:54:51