Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
II zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek OSP Gminy Potęgowo działających w KSRG oraz dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego budynku remizy (strażnicy) Ochotniczej Straży Pożarnej w Potęgowie zlokalizownaego przy ul. Pocztowej 2)

2018-06-07 14:41:07
zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji realizowanych w projekcie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Łupawa w Gminie Potęgowo

2018-06-20 08:30:00
zapytanie ofertowe do zadania: zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji szynowego odciągu spalin na potrzeby OSP Potęgowo i OSP Łupawa, gmina Potęgowo

2018-05-14 13:57:22
Zapytanie ofertowe dot realizacji projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2018-01-10 10:57:23
Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Potęgowie oraz Gimnazjum w Potęgowie w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Potęgowo”.

2017-06-07 15:01:30
Informacja z wyboru oferty na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potęgowo

2017-08-24 11:54:51