Informacja dla niesłyszących klientów Urzędu Gminy Potęgowo 

 

  

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikaowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłaszać chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Zgłoszenia należy dokonać, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych w sekretariacie Urzędu pok. nr 15, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, tel.59 8115072.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również przesłać zgłoszenie poprzez:

  •       platformę e-PUAP korzystając z formularza  "Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu",
  •       fax: 59 8115072

Formularz zgłoszenie zamiaru skarzystania z usług tłumacza.

 


Liczba odwiedzin : 3598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Jasiński
Czas wytworzenia: 2012-06-26 15:11:14
Czas publikacji: 2012-06-26 15:11:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak