Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo 

 Uchwała Rady Gminy Potęgowo nr XLI/297/2010 z dnia 30.04.2010  o uchwaleniu zmian studium urarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo. (55.9 KB)

-  Studim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (17.2 MB)

                      załączniki mapowe:

  1.  Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy   

   2. Przyrodnicze i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. 

   3. Struktura funkcjonalno przestrzenna     

   4. Uwarunkowania infrastruktury przestrzennej 

   5.  Uwarunkowania infrastruktury transportu  

   6. Struktura własności gruntów 

   7. Dziedzictwo Kulturowe i krajobraz 


 


Liczba odwiedzin : 2819
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2011-03-18 10:37:26
Czas publikacji: 2011-03-18 10:37:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak