Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

  

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – stan na 20.03.2013 r.

 

L.p.

Nazwa planu

Funkcja wiodąca

Powierzchnia objęta  planem [ha]

Nr i data uchwały Rady Gminy Potęgowo

Data ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Pom.

Nr/pozycja

Dz. U. Woj. Pom.

1.

ZMPZP Gminy Potęgowo dla Terenów Złoża Kredy i Gytii w Darżynie

tereny eksploatacji złoża organicznego w postaci kredy jeziornej i gytii wapiennej

3,68 ha

Nr XXXI/160/97  z dnia 30.06.1997 r.

28 lipca 1997 r.

 Nr 19, poz. 115

2.

ZMPOZP Gminy Potęgowo dla terenu Miejsca Obsługi Podróżnych w Nowej Dąbrowie

teren miejsca obsługi podróżnych z terenem rozwiązań drogowych

5,27 ha

Nr XVIII/136/2000 z dnia 31.08.2000 r.

11 stycznia 2002 r.

Nr 3, poz. 51

3.

ZMPOZP Gminy Potęgowo Cmentarz w Łupawie

teren na cmentarz komunalny

3,5457 ha

Nr XXIX/224/2001 z dnia 30.11.2001 r.

28 lutego 2002 r.

Nr 13, poz. 262

4.

ZMPOZP Gminy Potęgowo Teren Przetwórstwa Rybnego w Żochowie

teren na potrzeby budowy zakładu przetwórstwa rybnego z funkcja towarzyszącą administracyjno-socjalna

1,23 ha

Nr XXX/232/2001 r. z dnia 21.12.2001 r.

26 marca 2002 r.

Nr 19, poz. 468

5.

ZMPOZP Gminy Potęgowo Park Elektrowni Wiatrowych Darżyno

tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych

125 ha

Nr XXXV/262/2002 z 29.08.2002 r.

06 marca 2003 r.

Nr 34, poz. 444

6.

MPZP Gminy Potęgowo Wielofunkcyjny Ośrodek Przemysłowo-Usługowy Potęgowo

teren zagospodarowania wielofunkcyjny: przemysłowy, rzemieślniczy, składowy, usługowy, a także mieszkalny i rekreacyjny

56 ha

Nr XI/78/2003 z dnia 25.09.2003 r.

15 września 2004 r.

Nr 112, poz. 1981

7.

MPZP Gminy Potęgowo dla Terenu Usług Agroturystycznych Darżyno

tereny gospodarstwa agroturystycznego, w uzupełnieniu z usługami

16,83 ha

Nr XI/79/2003  z dnia 25.09.2003 r.

15 września 2004 r.

Nr 112, poz. 1982

8.

MPZP Gminy Potęgowo Miejscowość Runowo

tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o charakterze nieuciążliwym oraz tereny zieleni urządzonej

12,908 ha

Nr XIII/137/2004 z dnia 02.08.2004 r.

27 października 2004 r.

Nr 130, poz. 2281

9.

MPZP Potęgowo – KLASSA

teren zagospodarowania wielofunkcyjny: usługowo-produkcyjny, mieszkaniowy, rolniczy i w części leśny

2,29 ha

Nr XLII/274/2006 z dnia 03.02.2006 r.

26 lipca 2006 r.

Nr 78, poz. 1613

10.

MPZP Gminy Potęgowo Parku Elektrowni Wiatrowych Wieliszewo

terenu użytków rolnych z lokalizacją elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną

505 ha

Nr XIX/130/2008 z dnia 28.02.2008 r.

11 lipca 2008 r.

Nr 70, poz. 1936

11.

MPZP Gminy Potęgowo działek 29/2, 29/4, 29/5 i 30/1 w Żochowie

teren o funkcji usługowej z funkcją mieszkalną

4,14 ha

Nr XXXIV/241/2009 z dnia 31.08.2009 r.

16 listopada 2009 r.

Nr 152, poz. 2840

12.

MPZP Gminy Potęgowo Parków Elektrowni Wiatrowych Głuszynko, Grapice

terenu użytków  rolnych z lokalizacją elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną

1633,81 ha

Nr XXXIV/242/09 z dnia 31.08.2009 r.

07 grudnia 2009 r.

Nr 165, poz. 3181

13.

MPZP Gminy Potęgowo Park Elektrowni Wiatrowych i Biogazowych Darżyno Zmiana MPZP Parku Elektrowni Wiatrowych Darżyno (Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/262/2002 z 29.08.2002 r.)

terenu użytków  rolnych z lokalizacją elektrowni wiatrowych z elektrowniami biogazowymi i gorzelnią wraz z infrastrukturą techniczną

20,992 ha

Nr XXXVII/261/2009 z dnia 04.11.2009 r.

30 listopada 2009 r.

Nr 161, poz. 3030

 

14.

MPZP dla terenów w gminie Potęgowo obejmujących wieś Grąbkowo oraz tereny położone na wschód od tej miejscowości

tereny obejmujące wieś Grąbkowo oraz terenu użytków  rolnych z lokalizacją elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną

 

661 ha

 Nr XLVI/330/2010 z dnia 12.11.2010 r.

 

17 stycznia 2011 r.


Nr 6, poz. 158

15.

MPZP dla terenów położonych na południe od wsi Grąbkowo w Gminie Potęgowo

tereny obejmujące część miejscowości Grąbkowo (Kolonia) oraz terenu użytków  rolnych z lokalizacją elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną

614 ha

Nr XLVI/331/2010 z dnia 12.11.2010 r.

21 stycznia 2011 r.

Nr 8, poz. 219

16.MPZP dla fragmentu miejscowości Potęgowo   w gminie Potęgowo obejmującego tereny położone na północ od linii kolejowejtereny obejmującej fragment miejscowości Potęgowo       w gminie Potęgowo obejmującego tereny położone na północ od linii kolejowej54,4106 ha

Nr VII/42/2011 z dnia 30.03.2011 r

7 lipca 2011 r.Nr 81, poz. 1723
   17.MPZP terenów położonych w obrębie Żychlin, Darżyno, Grąbkowo, Warcimino w gminie Potęgowotereny obejmujące obręb Żychlin, Darżyno, Grąbkowo, Warcimino pod lokalizację elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Potęgowo140 ha

Nr XXIV/173/2012 z dnia 21.09.2012 r

21 grudnia 2012 r.poz. 4521

Nr XXV/181/2012 z dnia 31.10.2012 r

31 grudnia 2012 r. poz. 4568
18.MPZP fragmentu gminy Potęgowo dla terenów obejmujących obszar w rejonie planowanej Farmy Watrowej Głuszynoteren obejmujący obszar w rejonie planowanej elektrowni wiatrowej Głuszyno800 haNr XXX/229/2013 z dnia 19.03.2013 r.26 kwietnia 2013 r.poz. 2026
 


Liczba odwiedzin : 4067
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2011-03-18 11:51:23
Czas publikacji: 2011-03-18 11:51:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak