Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 164/2011 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2011 rok.

 
2012-01-13 11:55:24
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 163/2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2012 r.

 
2011-12-29 13:07:41
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 162/2011 z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

 
2011-12-29 13:04:08
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 160/2011 z dnia 16 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 
2011-12-29 12:57:14
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 161/2011 z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 
2011-12-28 12:28:32
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 158/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
2011-12-20 12:17:02
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 159/2011 z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy do Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi.

 
2011-12-20 09:59:10
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 156/2011 z dnia 07 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 
2011-12-19 11:53:12
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 157/2011 z dnia 09 grudnia 2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprawadzenia naboru na stanowisko do spraw organizacji i kadr. .

 
2011-12-09 11:41:49
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 155/2011 z dnia 06 grudnia 2011 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej.

 
2011-12-08 15:09:57