Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 107/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 107/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2011-01-14 09:50:04
Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 106/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 106/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji
2011-01-13 08:40:56
Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 105/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie określenia waroryzacji w roku 2011 czynszów dzierżawnych za grunty wydzierżawione na cele nierolnicze na podstawie zawartych umów dzierżawy.

Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 105/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie określenia waroryzacji w roku 2011 czynszów dzierżawnych za grunty wydzierżawione na cele nierolnicze na podstawie zawartych umów dzierżawy.
2010-12-30 11:36:41
Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 104/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2011 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 104/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2011 r.
2010-12-29 14:31:37
Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 103/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 103/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010-12-29 14:30:44
Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 102/2010 z dnia 2...12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 102/2010 z dnia 2...12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010-12-29 14:29:47
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 100/2010 z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gnimy na 2010 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 100/2010 z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gnimy na 2010 rok
2010-12-21 08:34:10
Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 101/2010 z dnia 20.12.2010 w sprawie powołania i ustalenia komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę materiałów budowlanych - świetlica w Głuszynku

Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 101/2010 z dnia 20.12.2010 w sprawie powołania i ustalenia komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę materiałów budowlanych - świetlica w Głuszynku
2010-12-21 08:19:43
Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 99/2010 z dnia 13.12.2010 w spawie powołania i ustalenia komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łupawie w roku szkolnym 2010/2011

Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo Nr 99/2010 z dnia 13.12.2010 w spawie powołania i ustalenia komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łupawie w roku szkolnym 2010/2011
2010-12-21 08:10:06
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 97/2010 z dnia 07 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gnimy na 2010 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo nr 97/2010 z dnia 07 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gnimy na 2010 rok
2010-12-20 15:05:28