Zarządzenia Wójta z 2007 

 

Zarządzenia Wójta z 2007 

Nr
zarządzenia
Data
wydania
Temat
114/2007 28.12.2007 w sprawie powołania komisji do przyjęcia majątku ruchomego jako środka trwałego
113/2007 28.12.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 
112/2007 21.12.2007 w sprawie określenia stopy waloryzacji w roku 2008 czynszów dzierżawnych za grunty wydzierżawione na cele nierolnicze na podstawie zawartych umów dzierżawy.
111/2007 21.12.2007 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2008 r. dla kierowców zatrudnionych w Urzędzie Gminy Potęgowo.
110/2007 21.12.2007 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2008 r.
109/2007 21.12.2007 (w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 


załącznik Nr 3 


załącznik Nr 4 
108/2007 14.12.2007 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez autobusy szkolne i samochód osobowy marki Renault Kangoo. 
107/2007 11.12.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok..


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 
106/2007 11.12.2007 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji. 
105/2007 30.11.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 
104/2007 30.11.2007 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie do zakupu ze środków własnych ciągnika, zgodnie z procedurą zamówień publicznych. 
103/2007 28.11.2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.
102/2007 22.11.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości dostawy poniżej 211 tys. euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych i innych produktów do pojazdów samochodowych, autobusów i sprzętu. 
101/2007 19.11.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zbycie nieruchomości gminnych. 
100/2007 15.11.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. 


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 


załącznik Nr 3 


załącznik Nr 4 
99/2007 14.11.2007 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 r. 
98/2007 09.11.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. 


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 


załącznik Nr 3 


załącznik Nr 4 
97/2007 23.10.2007 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego 
96/2007 23.10.2007 zmieniające zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajęcie taboru samochodowego, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Potęgowo 
95/2007 23.10.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. 


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 


załącznik Nr 3 


załącznik Nr 4 


załącznik Nr 5 
94/2007 16.10.2007 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność komunalną gminy Potęgowo. 
93/2007 15.10.2007 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 
92/2007 09..10.2007 w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2007 Wójta Gminy Potęgowo w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
91/2007 09.10.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. 
90/2007 08.10.2007 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 
89A/2007 28.09.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. 
89/2007 28.09.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. 
88/2007 26.09.2007 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w Potęgowie 
87/2007 26.09.2007 w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Potęgowo na 2008 rok. 


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 


załącznik Nr 3 


załącznik Nr 4 


załącznik Nr 5 


załącznik Nr 6 


załącznik Nr 7 


załącznik Nr 8 


załącznik Nr 9 


załącznik Nr 10 


załącznik Nr 11 


załącznik Nr 12 


załącznik Nr 13 


załącznik Nr 14 


załącznik Nr 15 


załącznik Nr 16 


załącznik Nr 17 


załącznik Nr 18 
86/2007 24.09.2007 w sprawie ogłoszenia o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego – w ramach Obszaru A programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko - wiejskie”. 
85/2007 24.09.2007 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r.ok 
84/2007 24.09.2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 
83/2007 10.09.2007 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r.ok 


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 
82/2007 03.09.2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Skórowie 
81/2007 03.09.2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie 
80/2007 03.09.2007 w sprawie odwołania Pani Mirosławy Gostyńskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Skórowie. 
79/2007 03.09.2007 w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 
78/2007 03.09.2007 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 
77/2007 31.08.2007 zmieniające zarządzenie nr30/2007 Wójta Gminy Potęgowo w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
76/2007 31.08.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 211 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy 
75/2007 31.08.2007 w sprawie odwołania Pani Elżbiety Kobos ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Potęgowie 
74/2007 30.08.2007 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r.ok 


załącznik Nr 1


załącznik Nr 2 
73/2007 30.08.2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetuGminy Potęgowo za pierwsze półrocze 2007 
72/2007 30.08.2007 w sprawie powierzenia Pani Agnieszce Wychadańczuk pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola w Potęgowie 
71/2007 27.08.2007 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
70/2007 23.08.2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska strażników Straży Gminnej. 
69/2007 16.08.2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska młodszego referenta ds. obsługi administracyjnej Straży Gminnej. 
68/2007 13.08.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skórowie 


załącznik 
67/2007 06.08.2007 w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2007 Wójta Gminy Potęgowo w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
66/2007 06.08.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 211 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2007/2008 
65/2007 31.07.2007 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju dla ucznia. 
64/2007 31.07.2007 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


załącznik 1 


załącznik 2 
63/2007 16 .07.2007 w sprawie regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych 


załącznik 
62/2007 11.07.2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. 
61/2007 11.07.2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. 
60/2007 11.07.2007 zmieniające zarządzenie nr 56/2007 z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości dostawy poniżej 211 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób 
59/2007 02 .07.2007 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej.  
58/2007 02 .07.2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Łupawie 
57/2007 02.06.2007 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Potęgowo. 
56/2007 02.07.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób 
55/2007 29.06.2007 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r.ok 


załącznik 1 


załącznik 2 
54/2007 29.06.2007 w sprawie powierzenia Pani Grażynie Bartos pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie od 01 lipca 2007r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2007r. 
53/2007 18.06.2007 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla sołectw Gminy Potęgowo w budżecie na rok 2007. 
52/2007 13.06.2007 zmieniające zarządzenie nr29/2007 Wójta Gminy Potęgowo w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
51/2007 13..06.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 211 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej zadań pn.:
1)budowa Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie
2) budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowym na stadionie w Malczkowie
 
50/2007 13..06.2007 uchylające Zarządzenie Nr 1/2003 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów” oraz powołania komisji stypendialnej. 
49/2007 12.06.2007 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


załącznik 
48/2007 11.06.2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zbycie nieruchomości gminnych. 
47/2007 11.06.2007 w sprawie zasad przyznawania dotacji na pokrycie kosztów usuwania, utylizacji pokryć dachowych eternitowych oraz na ich wymianę na inną. 
46/2007 05.06.2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajęcie taboru samochodowego, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Potęgowo 
45/2007 31.05.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żochowo – Łupawa oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łupawa i Malczkowo” 
44/2007 23.05.2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji zwiaązanych z realizacja budżetu gminy w poprzednim roku budżetowym 
43/2007 23.05.2007 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r. 
42/2007 23.05.2007 zmieniające Zarządzenie Nr 38/07 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie 
41/2007 23.05.2007 zmieniające Zarządzenie Nr 37/07 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łupawie 
40/2007 21.05.2007 dotyczy powierzenia Pani Grażynie Bartos pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie.  
39/2007 16.05.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy 
38/2007 15.05.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie 
37/2007 15.05.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łupawie 
36/2007 15.05.2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadań powierzonych do wykonania Zakładowi Usług Publicznych ZB 
35/2007 09.05.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę używanego mikrobusu do przewozu osób” 
34/2007 02.05.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów budowlanych do modernizacji placu przy OSP w Potęgowie” 
33/2007 30.04.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r. 


załącznik 1 


załącznik 2 
32/2007 27.04.2007 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
31/2007 27.04.2007 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej.  
30/2007 27.04.2007 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
29/2007 27.04.2007 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
28/2007 27.04.07.2007 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
27/2007 26.04.2007 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Potęgowie - elewacja” 
26/2007 25.04.2007 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
25/2007 23.04..2007 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
24/2007 04.04.2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2007r. 
23/2007 04.04.2007 zmieniające zarządzenie nr 15/2007 z dnia 9 marca 2007r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej- podłączenie Rzechcina i Nieckowa do oczyszczalni ścieków w Skórowie” 
22/2007 04.04.2007 w sprawie przeznaczenia majątku ruchomego majątku Gminy do sprzedaży oraz powołania Komisji Przetargowej 
21/2007 30.03.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r  


załącznik 1  


załącznik 2  


załącznik 3  
20/2007 28.03.2007 w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku 
19/2007 28.03.2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji do oceny przydatności składników majątkowych do dalszego użytkowania 
18/2007 27.03.2007 W sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy w Potęgowie na ul. Kościuszki 5 
17/2007 13.03.2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Potęgowo. 
16/2007 12.03.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w imieniu Zakładu Usług Publicznych ZB w Potęgowie. 
15/2007 09.03..2007 w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej- podłączenie Rzechcina i Nieckowa do oczyszczalni ścieków w Skórowie 
14/2007 07.03.2007 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok. 


załącznik 1 


załącznik 2 


załącznik 3 


załącznik 4 


- Przychody 


- Wydatki   


załącznik 5 


załącznik 6 
13/2007 01.03.2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2007r. 


- załącznik 
12/2007 27.02.2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Zakładu Usług Publicznych 
11/2007 19.02.2007 w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej- podłączenie Rzechcina i Nieckowa do oczyszczalni ścieków w Skórowie” 


- załącznik 
10/2007 30.01.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r. 
9/2007 30.01.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r. 


- załącznik 
8/2007 30.01.2007 w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Potęgowo obsługującym monitory ekranowe okularów korygujących wzrok 
7/2007 30.01.2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Potęgowo w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na rok 2007 . 
6/2007 29.01.2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego. 
5/2007 23.01.2007 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań, dotyczących zamówień publicznych na nadzór inwestorski i wykonanie zadania pn. „uszczelnienie niecki na wysypisku w Chlewnicy - II etap” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
4/2007 15.01.2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w roku 2007 


Załącznik 
3/2007 09.01.2007 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami na 2007 rok 


Załącznik nr 1


- załącznik 1.1 


- załącznik 1.2 


- załącznik 1.3 


Załącznik Nr 2  


- załącznik 2.1 


- załącznik 2.2 


- załącznik 2.3 


- załącznik 2.4 


- załącznik 2.5 


- załącznik 2.6 


- załącznik 2.7 


- załącznik 2.8 


Załącznik Nr 3  


Załącznik nr 4


- załącznik 4.1   


-załącznik 4.2   


Załącznik nr 5   
2/2007 03.01.2007 w sprawie powierzenia Pani Beacie Cyrny pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Łupawie. 
1/2007 02.01.2007 w sprawie odwołania p. Ryszarda Nosko ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Łupawie. 
 


Liczba odwiedzin : 909
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2011-03-09 10:44:07
Czas publikacji: 2011-03-09 10:44:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak