Zarządzenia Wójta wydane w 2006 roku 

 

Zarządzenia Wójta wydane w 2006 roku 

Nr
zarządzenia
Data
wydania
Temat
127/2006 29.12.2006 ww sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Potęgowo  


Załącznik nr 1 


Załącznik nr 2   


Załącznik nr 3 


Załącznik nr 4 
126/2006 29.12.2006 w sprawie przekazania mebli biurowych z Urzędu Gminy Potęgowo  
125/2006 29.12.2006 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Potęgowo.  
124/2006 29.12.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r.  


Załącznik nr 1   


Załącznik nr 2 


Załącznik nr 3 


Załącznik nr 4 
123/2006 20.12.2006 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2007 r. dla kierowców zatrudnionych w Urzędzie Gminy Potęgowo.  
122/2006 20.12.2006 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy na 2007 r.  
121/2006 20.12.2006 w sprawie przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji  
120/2006 15.12.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r.  


Załącznik nr 1   


Załącznik nr 2 


Załącznik nr 3 


Załącznik nr 4 
119/2006 12.12.2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie  
118/2006 11.12.2006 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie wykonania modernizacji drogi gminnej w miejscowości Malczkowo – działka nr 44/62  
117/2006 07.12.2006 w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2006 Wójta Gminy Potęgowo w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej.  
116/2006 07.12.2006 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego 
115/2006 05.12.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro na ”naprawy środków transportu gminnego w roku 2007” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
114/2006 05.12.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro na ”dostawę sprzętu hydrauliczno – ratowniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potęgowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
113/2006 01.12.2006 zmieniające zarządzenie Nr 108/2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska młodszego referenta ds. obsługi administracyjnej Straży Gminnej 
112/2006 30.11.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik nr 1 


Załącznik nr 2 


Załącznik nr 3 


Załącznik nr 4 
111/2006 27.11.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro na ”wykonanie i montaż mebli biurowych dla Urzędu Gminy w Potęgowie” prowadzonego w trybie zapytania o cenę 
110/2006 23.11.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego na „zakup paliw płynnych oraz innych produktów do pojazdów samochodowych będących w dyspozycji Zamawiającego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
109/2006 23.11.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik nr 1 


Załącznik nr 2 
108/2006 23.11.2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska młodszego referenta ds. obsługi administracyjnej Straży Gminnej 
107/2006 20.11.2006 w sprawie powołania Komisji Odbioru inwestycji gminnych 
106/2006 20.11.2006 w sprawie powierzenia Pani Grażynie Bartos pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie 
105/2006 17.11.2006 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie p. Renaty Spławskiej. 
104/2006 16.11.2006 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Potęgowo. 
103/2006 10.11.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik nr 1 


Załącznik nr 2 


Załącznik nr 3 


Załącznik nr 4 
102/2006 10.11.2006 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2007 r. 
101/2006 08.11.2006 w sprawie określenia warunków jakie muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie zezwolenia na świadczenie na terenie Gminy Potęgowo usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
100/2006 31.10.2006 w sprawie wprowadzenia planu Ochrony Informacji Niejawnych. 
99/2006 31.10.2006 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
98/2006 31.10.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik nr 1 


Załącznik nr 2 


Załącznik nr 4 
97/2006 30.10.2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Potęgowo za III kwartał 2006 roku. 
96/2006 24.10.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań, dotyczących zamówień publicznych na nadzór inwestorski i wykonanie zadania „uszczelnienie niecki na wysypisku w Chlewnicy”” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
95/2006 24.10.2006 w sprawie przeznaczenia ruchomego majątku Gminy do sprzedaży oraz powołania Komisji Przetargowej 
94/2006 18.10.2006 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątkowych do dalszego użytkowania 
93/2006 16.10.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 
92/2006 16.10.2006 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zespole Szkół w Łupawie. 
91/2006 13.10.2006 w sprawie przekazania mebli biurowych z Urzędu Gminy Potęgowo. 
90/2006 09.10.2006 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. „ Modernizacja istniejącego chodnika w m. Łupawa”. 
89/2006 29.09.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik nr 1 


Załącznik nr 2 


Załącznik nr 4 
88/2006 28.09.2006 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2007. 


Załącznik nr 1 


Załącznik nr 2 


Załącznik nr 3 


Załącznik nr 4 


Załącznik nr 5 


Załącznik nr 6 


Załącznik nr 7 


Załącznik nr 8 


Załącznik nr 9 


Załącznik nr 10 


Załącznik nr 11 


Załącznik nr 12 


Załącznik nr 13 


Załącznik nr 14 


Załącznik nr 15 


Załącznik nr 16 


Załącznik nr 17 
87/2006 26.09.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
86/2006 28.08.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia odbioru zadania pn. „ Modernizacja istniejącego chodnika w m. Grąbkowo”. 
85/2006 14.09.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
84/2006 13.09.2006 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
83/2006 06.09.2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2006r.  więcej...)
81/2006 28.08.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia odbioru zadania pn.Modernizacja istniejącego chodnika w m. Grąbkowo. 
80/2006 28.08.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
79/2006 17.08.2006 w sprawie ustalenia warunków sprzedaży ruchomego majątku Gminy 
78/2006 14.08.2006 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 
77/2006 14.08.2006 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Potęgowo za pierwsze półrocze 2006 roku 


Załącznik nr 1 


Załącznik nr 2 


Załącznik nr 3 


Załącznik nr 4 


Załącznik nr 4 a 


Załącznik nr 4 b 


Załącznik nr 4 c 


Załącznik nr 4 d 


Załącznik nr 5 


Załącznik nr 6 
76/2006 11.08.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego na „modernizację świetlicy w Głuszynku w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok 2006” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
75/2006 07.08.2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2006r. 


Załącznik 
74/2006 02.08.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik Nr 1 


Załącznik Nr 2 
73/2006 02.08.2006 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie wykonania modernizacji istniejącego chodnika na terenie Gminy Potęgowo. 
72/2006 31.07.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, dotyczącego zamówienia publicznego na „dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006/2007” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
71/2006 28.07.2006 w sprawie wykonania budżetu w II kw. 2006 
70/2006 26.07.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
69/2006 26.07.2006 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Potęgowo.
68/2006 26.07.2006 w sprawie przeznaczenia ruchomego majątku Gminy do sprzedaży oraz powołania Komisji Przetargowej 
67/2006 24.07.2006 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
66/2006 21.07.2006 w sprawie zapewnienia dla mieszkańców gminy dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. 
65/2006 17.07.2006 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie wykonania modernizacji istniejącego chodnika na terenie Gminy Potęgowo. 
64/2006 14.07.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik Nr 1 


Załącznik Nr 2 
63/2006 12.07.2006 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez autobusy szkolne (SLF 2838; GSL F290) i busa (SLF 3082). 
62/2006 12.07.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. 
61/2006 12.07.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. 
60/2006 12.07.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. 
59/2006 12.07.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. 
58/2006 12.07.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. 
57/2006 10.07.2006 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert na bankową obsługę Gminy Potęgowo 
56/2006 10.07.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań dotyczących nadzoru inwestorskiego i wykonania zadania „Przebudowa ulicy Wincentego Witosa wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potęgowie”, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego 
55/2006 10.07.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
54/2006 10.07.2006 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. EURO  
53/2006 03.07.2006 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji gminnych 
52/2006 30.06.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik Nr 1 


Załącznik Nr 2 
51/2006 29.06.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik Nr 1 


Załącznik Nr 2 
50/2006 23.06.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik Nr 1 
49/2006 19.06.2006 w sprawie ustalenia zasad i warunków wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku nr 11 w Głuszynku. 
48/2006 12.06.2006 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji zadań gminnych. 
47/2006 08.06.2006 w sprawie realizacji dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. 
46/2006 08.06.2006 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przez autobusy szkolne (SLF 2838; GSL F290) i busa (SLF 3082). 
45/2006 29.06.2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy w poprzednim roku budżetowym. 
44/2006 26.06.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
43/2006 19.05.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik Nr 1 


Załącznik Nr 2 
42/2006 11.05.2006 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnych. 
41/2006 11.05.2006 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert złożonych do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na udzielenie zamówienia publicznego pn.” dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Potęgowie” 
40/2006 04.05.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 
39/2006 28.04.2006 zmieniające zarządzenie Nr 118/2005 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2006 r. dla kierowców zatrudnionych w Urzędzie Gminy Potęgowo. 
38/2006 28.04.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do kierowania Zakładem Usług Publicznych Z.B w Potęgowie 
37/2006 28.04.2006 zmieniające zarządzenie Nr 112/2005 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy na 2006 r. 
36/2006 28.04.2006 w sprawie udzielenia dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie szczególnego pełnomocnictwa. 
35/2006 28.04.2006 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla sołectw Gminy Potęgowo w budżecie na rok 2006. 
34/2006 28.04.2006 w sprawie znian w budżecie gminy. 
33/2006 26.04.2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zakładzie Usług Publicznych Z.B.w Potęgowie 
32/2006 26.04.2006 w sprawie ogłoszenia i określenia warunków udziału w przetargu ograniczonym na zabudowana działkę nr 116/17 w Potęgowie. 
31/2006 21.04.2006 zmieniające zarządzenie Nr 6/2006r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r. 
30/2006 21.04.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik 1 


Załącznik Nr 2 
29/2006 18.04.2006 w sprawie uznania I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż na własność lokalu użytkowego nr 4 wraz z pomieszczeniem gospodarczym i udziałem we współwłasności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Łupawa jako działka nr 242/2 o pow. 0,3619 ha za nierozstrzygnięty. 
28/2006 13.04.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 
27/2006 13.04.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 
26/2006 31.03.2006 W sprawie nadania numerów identyfikacyjnych środkom trwałym i pozostałym środkom trwałym oraz sposobu numerowania druków stwierdzających przychody i rozchody środków trwałych oraz powołania komisji do nadania numerów identyfikacyjnych składnikom majątku trwałego.  więcej...)
25/2006 31.03.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r.  


Załącznik 
24/2006 29.03.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 
23/2006 16.03.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
22/2006 15.03.2006 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005 r.


Załącznik 


Sprawozdanie opisowe budżetu Z.U.P.ZB. 


Budżet ZUP. ZB 


Dochody Z.U.P. ZB.  


wydatki Z.U.P. ZB. 


Sprawozdanie opisowe budżetu G.B.P. 


Sprawozdanie opis budżetu G.O.K. 
21/2006 13.03.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 
20/2006 02.03.2006 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie gminy Potęgowo. 
19/2006 02.03.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r.


Załącznik Nr 1 


Załącznik Nr 2 
18/2006 02.03.2006 w sprawie przekazania mebli biurowych z Urzędu Gminy Potęgowo 
17/2006 28.02.2006 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 
16/2006 22.02.2006 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
15/2006 17.02.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 
14/2006 06.02.2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska strażników Straży Gminnej 
13/2006 31.01.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 r. 


Załącznik 
12/2006 31.01.2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i ekologii 
11/2006 30.01.2006 zmieniające skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
10/2006 25.01.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 
09/2006 20.01.2006 w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Potęgowo na 2006 r.
08/2006 18.01.2006 w sprawie zatwierdzenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych i garaży. 
07/2006 18.01.2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Potęgowo w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na rok 2006 . 
06/2006 17.01.2006 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami na 2006 rok. 


Załącznik nr 1 


Załącznik nr 2 


Załącznik nr 3 


Załącznik nr 4 


Załącznik nr 5 
05/2006 10.01.2006 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Potęgowo. 
04/2006 10.01.2006 sprawie ustalenia stawek na usługi transportowe świadczone przez Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie. 


Załącznik nr 1 
03/2006 04.01.2006 w sprawie przekazania mebli biurowych z Urzędu Gminy Potęgowo 
02/2006 04.01.2006 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 
01/2006 02.01.2006 w sprawie powołania Komendanta Straży Gminnej. 
 


Liczba odwiedzin : 934
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2011-03-11 09:22:02
Czas publikacji: 2011-03-11 09:22:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak