Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 53/2014 z dnia 5 maja 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 99/2006 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

2015-10-26 11:21:04
Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Potęgowo odrębnymi ustawami na rok 2014

2015-07-13 14:52:04
Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

2015-07-13 14:51:25
Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2014 rok

2015-07-13 14:50:53
Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie określenia stopy waloryzacji w roku 2014 czynszów dzierżawnych za grunty wydzierżawione na cele nierolnicze na podstawie zawartych umów dzierżawy

2015-07-13 14:41:24
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 153/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 07.01.2008r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych do sprzętu silnikowego i pojazdów samochodowych eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Potęgowo

2015-07-13 13:40:50
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 81/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania w depozyt mienia gminnego (środki trwałe i pozostałe środki trwałe) zakupionego w ramach projektu pn."Budowa małej altany pełniącej funkcje rekreacyjne oraz zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla zespołów muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie wraz z organizacją "I Przeglądu Solistów - Instrumentalistów"

2015-02-05 12:30:34
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 163/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Potęgowo na 2014 rok

2015-01-31 14:37:15
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 162/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pracownikom Urzędu Gminy, pracowników odpowiedzialnych za ewakuację z budynku Urzędu Gminy na wypadek pożaru i pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie apteczki pierwszej pomocy

2015-01-29 14:35:17
Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo Nr 159/2014 z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Potęgowo na 2014 rok

2015-01-23 14:42:56