Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015r. o sprządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki

2015-12-08 08:39:45
Obwieszczenie - decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie odziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zaniczyszczenie, polagającego na budowie obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Lębork

2015-11-09 13:42:31
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco odziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, polegającego na budowie obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Lębork

2015-10-15 14:56:36
Obwieszczenie - decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Lębork

2015-10-15 14:24:07
obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Lębork

2015-09-18 12:25:04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk- Lębork"

2015-09-03 10:52:02
Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie uchwalenia "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Potęgowo"

2015-09-03 10:49:38