Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 171/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Potęgowo z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2015-2031

2016-01-25 11:47:15
Zarządzenie nr 173/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 31 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie nr 49/2009 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Potęgowo

2015-12-31 12:01:44
Zarządzenie nr 172/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2015 rok

2015-12-31 11:40:17
Zarządzenie nr 170/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2015-2022

2015-12-28 15:09:42
Zarządzenie nr 169/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2015 rok

2015-12-28 13:03:39
Zarządzenie nr 168/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Potęgowo w 2016r.

2015-12-22 12:42:03
Zarządzenie nr 167/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Potęgowo

2015-12-22 12:40:27
Zarządzenie nr 166/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Potęgowo do obsługi ST CEIDG

2015-12-22 12:38:35
Zarządzenie nr 165/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015-12-21 12:36:57
Zarządzenie nr 164/2015 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2015 rok

2015-12-17 15:15:19