ELWOZ 

 

 

ELWOZ Sp.z o.o.

ul. Szklana 44,

83-334 Miechucino

Oddział Sierakowice

ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Potęgowo zagospodarowywane są na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy (RIPOK Chlewnica), Chlewnica, 76-230 Potęgowo.

 


Liczba odwiedzin : 996
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Trawiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:37:19
Czas publikacji: 2017-09-18 15:15:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak