Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK 

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie RIPOK Chlewnica - Chlewnica, 76-230 Potęgowo.

 

PSZOK czynny jest dwa dni w tygodniu:

- środa od 1100 do 1800

- sobota od 1000 do 1400

PSZOK prowadzony jest przez podmiot:
ELWOZ Sp. z o.o.
ul. Szklana 44
83-334 Miechucino
Oddz. Sierakowice
ul. Słupska 2
83-340 Sierakowice

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chlewnicy można nieodpłatnie przekazać następujące odpady:

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- opakowania z papieru i tektury,

- opakowania ze szkła,

- opakowania wielomateriałowe,

- tworzywa sztuczne,

- papier, tektura,

- szkło,

- metale,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony (w ilości 4 szt./1 osobę w roku),

- zużyte baterie i akumulatory,

- opakowania po chemikaliach,

- przeterminowane leki,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady rozbiórkowe i budowlane w ilości:

                        - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – bez ograniczeń,

                        - od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – w ilości 3t/lokal/rok.

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 549
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Trawiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2015-10-06 12:36:05
Czas publikacji: 2017-09-18 15:17:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak