Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 212/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu edukacyjnego pn."Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo"

2017-01-20 15:06:55
Zarządzenie Nr 210/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2016 rok

2017-01-19 12:00:20
Zarządzenie Nr 211/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie obiektu sportowego stanowiącego własność Gminy Potęgowo

2017-01-12 11:10:54
Zarządzenie Nr 209/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej)

2017-01-12 11:08:56
Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”

2017-01-12 11:01:52
Zarządzenie Nr 207/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

2017-01-12 11:00:02
Zarządzenie Nr 206/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 202/2016 z dnia 19.12.2016r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

2017-01-12 10:54:09
Zarządzenie Nr 204/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2016 rok

2017-01-12 10:51:51
Zarządzenie Nr 197/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2016 rok

2017-01-12 10:41:48
Zarządzenie Nr 203/2016 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

2016-12-28 08:15:02