Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z przeprowadzonej kontroli w zakresie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 roku

2017-01-17 12:47:35
Wystąpienie pokontrolne Najwyzszej Izby Kontroli Delegatura w Gdańsku

2016-05-10 12:54:26