Rejestr petycji 

 

 

 Lp.     Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje        Skan petycji            Przedmiot petycji     Data złożenia petycji          Przewidywany termin załatwienia sprawy    Przebieg postępowania/ zasięgane opinie                 Sposób załatwienia petycji   
                                                                                                                                 2018 rok
1. Renata Spławska OK.051.1.2018 Sprzeciw rozbudowy i przebudowy chlewni do tuczu trzody chlewnej oraz budowy nowej chlewni do tuczu trzody chlewnej w Darżynie 35 24.01.2018 zgodnie z art.11 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia opublikowania ogłoszenia o łącznym rozpatrywaniu petycji (petycja wielokrotna)   w toku
2. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach OK.051.2.2018 Sprzeciw rozbudowy i przebudowy chlewni do tuczu trzody chlewnej oraz budowy nowej chlewni do tuczu trzody chlewnej w Darżynie 35 24.01.2018 zgodnie z art.11 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia opublikowania ogłoszenia o łącznym rozpatrywaniu petycji (petycja wielokrotna)   w toku
3. Joanna Leśniak OK.051.3.2018 Sprzeciw rozbudowy i przebudowy chlewni do tuczu trzody chlewnej oraz budowy nowej chlewni do tuczu trzody chlewnej w Darżynie 35 01.02.2018 zgodnie z art.11 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia opublikowania ogłoszenia o łącznym rozpatrywaniu petycji (petycja wielokrotna)   w toku

 

Od dnia 24.01.2018 r. wpływają do Wójta Gminy Potęgowo od osób fizycznych petycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zawierające sprzeciw rozbudowy i przebudowy chlewni do tuczu trzody chlewnej oraz budowy nowej chlewni do tuczu trzody chlewnej w Darżynie 35.

Z uwagi na to, że złożone petycje dotyczą tej samej sprawy, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust.1 wyżej cyt. ustawy oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 2 tygodnie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 


Liczba odwiedzin : 228
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Kozak
Czas wytworzenia: 2018-01-26 12:03:14
Czas publikacji: 2018-02-05 16:14:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak